Nieuws

Actualiteiten uit het GIQS-netwerk

Ledenvergadering: Overdracht in de Raad van Toezicht

Ledenvergadering: Overdracht in de Raad van Toezicht

De ledenvergadering van GIQS e.V. vond dit jaar voor het eerst plaats als hybride evenement, na de Corona-gerelateerde online versies in de twee voorgaande jaren. Een deel van de leden was naar het Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse van de Landwirtschaftskammer NRW in Bad Sassendorf gekomen om het evenement bij te wonen. Anderen deden digitaal mee via een videoconferentie.
Brochure met resultaten van het FOOD2020-project opgesteld door GIQS

Brochure met resultaten van het FOOD2020-project opgesteld door GIQS

Van 2018 tot 2022 werden meer dan 20 grensoverschrijdende innovatieprojecten uitgevoerd onder de paraplu van de tweede fase van het INTERREG-project FOOD2020. GIQS heeft nu een brochure uitgebracht over de resultaten van het samenwerkingsproject, waarin op meer dan 100 bladzijden het brede scala van gefinancierde initiatieven wordt gepresenteerd.
FOOD2020 II: INTERREG-project met succes afgerond

FOOD2020 II: INTERREG-project met succes afgerond

Het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject FOOD2020 – Toekomstoffensief Foodsector – is na een succesvolle projectperiode tot een einde gekomen. Gedurende de periode van vier jaar werden 21 innovatieprojecten en zeven denktanks uit de landbouw- en voedingssector gefinancierd met een budget van meer dan 4,5 miljoen euro.
BEL AIR: Project over endotoxine-emissies uit pluimveestallen

BEL AIR: Project over endotoxine-emissies uit pluimveestallen

In het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG-project BEL AIR worden oplossingen voor schone en gezonde lucht in pluimveebedrijven getest en ontwikkeld om gezondheidsrisico's als gevolg van de uitstoot van fijn stof en endotoxinen te voorkomen.
Nieuwe Technologie kan groente- en fruitallergie voorkomen

Nieuwe Technologie kan groente- en fruitallergie voorkomen

Het Nederlandse bedrijf Smart Material Printing (SMP) van oprichter, uitvinder en GIQS-lid Dr. Gregor Luthe, heeft een methode ontwikkeld om fruit en groenten zo te bewerken dat er minder allergische reacties optreden bij aanraking of consumptie.
BEL AIR-project wordt uitgebreid met nieuw werkpakket

BEL AIR-project wordt uitgebreid met nieuw werkpakket

Een aanvraag voor verlenging van het INTERREG V A-project BEL AIR is succesvol verlopen. Het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject onder leiding van GIQS e.V. had een aanvraag ingediend voor beschikbare middelen uit het INTERREG-programma in het voorjaar van 2021.
TreeMania-partners bij „Baumpraxis“-evenement

TreeMania-partners bij „Baumpraxis“-evenement

Vier partners van het Duits-Nederlandse INTERREG-project TreeMania namen eind augustus deel aan het jaarlijkse evenement "Baumpraxis" in Schloss Dyck in Jüchen. Het eendaagse seminar, dat werd georganiseerd door de werkgroep "Baum im Boden", handelde dit jaar over het onderwerp "Wortelruimte".
Website voor TreeMania project gelanceerd

Website voor TreeMania project gelanceerd

In het Duits-Nederlandse INTERREG-project TreeMania, dat wordt geleid door GIQS e.V. als leadpartner, zijn veel van de geplande activiteiten in volle gang. De leadpartner heeft nu de website van het project gelanceerd, waarop alle activiteiten en resultaten worden gedocumenteerd.
Podcast met TreeMania partner Marcel Steegh

Podcast met TreeMania partner Marcel Steegh

Directeur Marcel Steegh van TreeMania-partner Whysor B.V. is de nieuwste gast in de podcast Internet of Nature, die is gemaakt als onderdeel van het Horizon2020-project Connecting Nature. In de achtste aflevering van de podcast vertelt Marcel Steegh over zijn wortels in de tomatenteelt, zijn steeds veranderende relatie met de natuur, zijn carrière in de telecommunicatie-industrie, en hoe hij een nieuwe passie vond in het toepassen van opkomende IoT-, sensor- en Big Data-technologieën om de bodem beter te monitoren.
Burning Bernd brengt brandende ketchup op de markt

Burning Bernd brengt brandende ketchup op de markt

Unter Begleitung von GIQS e.V. wurde mit „Burning Bernd“ pünktlich zum Beginn der Grillsaison ein neuartiges Lebensmittelprodukt auf den Markt gebracht. Der innovative Flambier-Ketchup wurde im Rahmen des INTERREG V A-Projekts FOOD2020 in einem Innovationsprojekt mit vorgelagerter Machbarkeitsstudie entwickelt. GIQS war als FOOD2020-Regionalpartner für NRW Ansprechpartner für den Leadpartner Robert Meyer Catering GmbH aus Gronau und Smart Material Printing B.V. aus Enschede.
Jubileum: 20 jaar GIQS

Jubileum: 20 jaar GIQS

Die Interessengemeinschaft Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung (GIQS) e.V. feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Sie bestand am 28. März 2021 seit 20 Jahren. Ende 2000 war GIQS aus einer gemeinsamen Idee der Universitäten Bonn und Wageningen heraus geboren worden, die eine gemeinsame deutsch-niederländische Initiative zur Verbundforschung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft starten wollten.
SoilMania nieuw GIQS-lid

SoilMania nieuw GIQS-lid

Met het begin van het jaar 2021 verwelkomt GIQS e.V. een nieuw lid. Sinds begin januari maakt de Nederlandse startup SoilMania B.V., gevestigd in Beers, provincie Noord-Brabant, deel uit van het GIQS-netwerk. SoilMania is een vereniging van vier ondernemers die ook deel uitmaken van het INTERREG-project TreeMania, dat wordt beheerd door GIQS als leadpartner.
Opnames voor slotfilm

Opnames voor slotfilm

Eind Augustus vond de eerste opnamedag van de Food Pro·tec·ts eindfilm plaats op de onderzoekscampus Klein-Altendorf. Hier kwamen de projectpartners samen die tijdens de vierjarige projectperiode verschillende innovatieve producten hebben ontwikkeld onder het trefwoord "gebruik van biomassa".
Cook.3D presenteert prototype

Cook.3D presenteert prototype

In prachtige zonneschijn vond eind augustus de eindpresentatie van het FOOD2020 project Cook.3D plaats direct aan de diepenring in Groningen. In totaal hebben vier Duitse en Nederlandse partners ruim anderhalf jaar gewerkt aan het prototype onder de paraplu van het INTERREG FOOD2020-programma.
Fijnstof meten bij pluimvee

Fijnstof meten bij pluimvee

De Nederlandse BEL AIR-partner DLV Advies heeft in het kader van haar activiteiten om de uitstoot van fijnstof en endotoxinen te verminderen begin 2020 een pilotstudie uitgevoerd, waar fijnstof te op een vleeskuikenbedrijf gemeten werd. Met een nieuw ontwikkelde sensor heeft het bedrijf continu fijnstofmetingen verricht in de stal gedurende vier weken.
Nieuwe bomen voor Krefeld

Nieuwe bomen voor Krefeld

De Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) neemt namens de Duitse stad Krefeld deel aan het door de Europese Unie gefinancierde onderzoeksproject TreeMania. KBK-bestuurslid Helmut Döpcke presenteerde samen met KBK-bestuurslid Burgemeester Frank Meyer het INTERREG-project, dat door twaalf partners uit de Nederlands-Duitse grensregio wordt uitgevoerd.
Food Pro·tec·ts masterscriptie op de 3e plaats

Food Pro·tec·ts masterscriptie op de 3e plaats

De DLG heeft de Wilhelm Rimpau-prijs 2020 toegekend aan drie innovatieve en praktijkgerichte masterscripties in de plantenproductie. De derde plaats ging naar Elena Zopes van de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Cook.3D project presenteert resultaten op conferentie

Cook.3D project presenteert resultaten op conferentie

Het FOOD2020-innovatieproject Cook.3D, geïnitieerd en begeleid door GIQS, bevindt zich in de laatste fase. Nog tot eind augustus ontwikkelt een Duits-Nederlands consortium van vier partners het prototype van een keukenrobot met een geïntegreerd 3D-printproces voor de automatische creatie van geïndividualiseerde voedingsproducten.
Projectpartners ontmoeten elkaar halverwege het project

Projectpartners ontmoeten elkaar halverwege het project

Omdat de helft van het BEL AIR-project is bereikt, zijn vertegenwoordigers van alle negen projectpartners medio februari 2020 in het Technologiecentrum Kleef bijeengekomen om informatie uit te wisselen over de activiteiten en de tot nu toe geboekte vooruitgang.
Nieuw project TreeMania goedgekeurd

Nieuw project TreeMania goedgekeurd

Begin december 2019 keurde de stuurgroep INTERREG V A/ermn het nieuwe GIQS-project TreeMania met een budget van ca. 1,5 miljoen euro goed. Het project wordt gecoördineerd door GIQS en omvat de doelstelling om met behulp van innovatieve digitale technologieën duurzame methoden te ontwikkelen voor het kweken, planten en onderhouden van bomen en struiken in stedelijke gebieden.
Stuurgroepvergadering kort voor projecteinde

Stuurgroepvergadering kort voor projecteinde

Eind november kwam de Food Pro·tec·ts stuurgroep in Veghel bijeen om zich te informeren over de eerdere projectactiviteiten en de planning van de resterende maanden tot het einde van het project.
GIQS organiseerde FOOD2020 stuurgroepmeeting

GIQS organiseerde FOOD2020 stuurgroepmeeting

Vertegenwoordigers van de FOOD2020 stuurgroep en vertegenwoordigers van de FOOD2020 lead partner DIL en de zes regionale partners kwamen bijeen in de zalen van de Euregio aan de Duits-Nederlandse grens tussen Gronau en Enschede om de resultaten en stappen die tot nu toe in het project zijn bereikt te bespreken.
Event “HighTech meets Biomass” succesvol verlopen

Event “HighTech meets Biomass” succesvol verlopen

De boer van de toekomst is niet alleen producent van voedsel en veevoer maar leverancier van waardevolle grondstoffen voor de chemie, bouw, voedingsindustrie en cosmetica. Het belang van een circulaire economie en het steeds efficiënter gebruik van biogene grondstoffen (biomassa) krijgt steeds meer aandacht en biedt kansen voor samenwerking en het toepassen van (technologische) innovaties.
Cold Plasma-Testapparatuur in een varkensstal geïnstalleerd

Cold Plasma-Testapparatuur in een varkensstal geïnstalleerd

Een Nederlands-Duitse delegatie van het INTERREG project Food Pro·tec·ts heeft begin juli een bezoek gebracht aan een varkenshouderij in het Limburgse Horst waar onlangs als projectactiviteit een testinstallatie ter verbetering van het klimaat in de stallen is geïnstalleerd.
Clustermanager presenteren tussentijdse resultaten

Clustermanager presenteren tussentijdse resultaten

Begin juni zijn vertegenwoordigers van de zes technologieclusters van Food Pro·tec·ts alsmede van de lead partner GIQS bij de Universiteit Wageningen bijeengekomen om de voortgang van de aparte werkpakketten te bespreken en elkaar te informeren.
Ledenvergadering: GIQS raad van bestuur bevestigd in functie

Ledenvergadering: GIQS raad van bestuur bevestigd in functie

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ledenorganisaties en de Raad van Toezicht vond dit jaar eind mei de GIQS ledenvergadering plaats in het Technologie-Zentrum Kleve. Naast een terugblik op 2018 en de vooruitzichten voor het lopende boekjaar stonden de verkiezingen van de Raad van Bestuur op de agenda.
Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

In het kader van het Duitse “Initiative Tierwohl” werd in aanwezigheid van de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner begin april in Berlijn de innovatieprijs 2019 uitgereikt. GIQS-projectpartner Gé Backus van het Nederlandse bedrijf DLV Intensief Advies was een van de vier winnaars die financiële steun ontving. DLV kon de jury overtuigen met haar proefproject […]
Gestart: Cook.3D ontwikkelt intelligente 3D-voedselprinter

Gestart: Cook.3D ontwikkelt intelligente 3D-voedselprinter

Het Duits-Nederlandse innovatieproject Cook.3D is officieel van start gegaan met een kick-off event. Vertegenwoordigers van de vier samenwerkingspartners kwamen bijeen op het terrein van de Hochschule Ruhr West in Bottrop om gezamenlijk de volgende stappen in het project te plannen.
Eerste resultaten na de helft van het project

Eerste resultaten na de helft van het project

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het INTERREG-programma en de medefinancieringsinstellingen werden ter gelegenheid van de helft van de looptijd van Food Pro·tec·ts de recente projectresultaten op 18 oktober 2018 in Venlo gepresenteerd.
Kick off meeting: BEL AIR officieel van start gegaan

Kick off meeting: BEL AIR officieel van start gegaan

Bij projectpartner Jansen Poultry Equipment (JPE) in het Nederlandse Barneveld vond afgelopen dinsdag de officiële start van het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject BEL AIR plaats, dat met Europese middelen gefinancierd wordt.
FOOD2020: Fase II officieel van start gegaan

FOOD2020: Fase II officieel van start gegaan

Bij de feestelijke afronding van fase I van FOOD2020 viel meteen het startschot voor de voortzetting in fase II. Plaats van handeling was DIL, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. Ruim vijftig vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en wetenschap waren naar Quakenbrück gekomen.
FOOD2020 gaat de tweede projectfase in

FOOD2020 gaat de tweede projectfase in

Tijdens de april-meeting in Assen heeft de stuurgroep van het subsidieprogramma INTERREG V A groen licht gegeven voor de tweede fase van het project FOOD2020. Sinds tweeënhalf jaar is GIQS bij FOOD2020 één van de regionale partners en zal ook de komende jaren als regionaal contactpersoon verantwoordelijk zijn voor het Noordrijn-Westfaalse INTERREG-gebied.
Workshop: Eigentijdse benaderingen voor agrofoodbedrijven

Workshop: Eigentijdse benaderingen voor agrofoodbedrijven

Bedrijven moeten inspelen op de toenemende vraag van consumenten naar de diversiteit, kwaliteit en milieuvriendelijkheid van hun producten. Dit vereist technische, sociale en organisatorische innovatie, die op bedrijfsniveau moet worden ontwikkeld en/of geïmplementeerd.
Europees financieel kader: De toekomst van INTERREG

Europees financieel kader: De toekomst van INTERREG

De Eurocommissaris voor begroting Günther Oettinger heeft begin mei het voorstel van de commissie voor de EU-begroting 2021 tot en met 2027 voorgesteld. Met de planning van de toekomstige begroting is ook de toekomst van het INTERREG-programma verbonden, diens actuele subsidieperiode nog tot en met 2020 voortduurt.
Presentatie in het Ministerie van economische zaken NRW

Presentatie in het Ministerie van economische zaken NRW

Vertegenwoordigers van GIQS waren uitgenodigd om eind april tijdens een gesprek bij het ministerie van economie, innovatie, digitalisering en energie (MWIDE) van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) de voortgang van het INTERREG-project Food Pro·tec·ts te presenteren.
Mid-Term-Meeting Food Pro·tec·ts in de Abdij Rolduc

Mid-Term-Meeting Food Pro·tec·ts in de Abdij Rolduc

In het kader van het INTERREG V A project Food Pro·tec·ts ontmoetten de vertegenwoordigers van de leadpartner GIQS en de vertegenwoordigers van de verschillende projectclusters elkaar op 16 en 17 januari 2018 voor een tweedaagse Mid-Term-Meeting in de Abdij Rolduc in het Nederlandse Kerkrade. De clustermanagers presenteerden daar ieders de tussenstanden van hun projectcluster en stemden gezamenlijk de activiteiten voor de tweede helft van het project af.
FOOD2020 haalbaarheidsstudie “SMART Blended Learning” van start gegaan

FOOD2020 haalbaarheidsstudie “SMART Blended Learning” van start gegaan

Met een kick-off workshop heeft het GIQS-lid Education and Qualification Alliance (EQA) hun vestiging in Ostbevern officieel geopend. In de nieuwe kantoorruimtes begon de Europese onderwijsgenootschap op 16 oktober 2017 gelijktijdig een project voor boeren en dierenartsen. Het project met grensoverschrijdende samenwerking tussen Westfaalse en Nederlandse partners ontwikkelt in het kader van het INTERREG project FOOD2020 tot eind maart 2018 een halbaarheidsstudie voor een op maat gemaakte leerconcept voor boeren en dierenartsen uitvoeren.
Prijs voor onderzoeksresultaten van het MarkiT project

Prijs voor onderzoeksresultaten van het MarkiT project

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Animal Science (ASAS) in Baltimore (Maryland, VS), werd voedselchemicus Céline Heinemann van de Universiteit van Bonn tweede in de posterwedstrijd. Met haar poster "Evaluation of methods for determining cleaning performance in pig stables" overheerste zij in verschillende rondes tegen ongeveer 30 andere Amerikaanse doctoraatsstudenten.
Workshop over duurzame verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen

Workshop over duurzame verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen

Verpakkingsmaterialen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zijn een interessant en duurzaam alternatief voor PET-flessen, aluminium drankblikjes of polystyreen trays. De vraag welke bijdrage de voedings- en verpakkingsindustrie kan leveren aan het vermijden van verpakkingsafval komt aan de orde in de workshop "Verpakkingsmaterialen uit hernieuwbare grondstoffen voor levensmiddelen".