MarkiT

Merkvleesprogramma voor de integratie van dierenwelzijn

In het MarkiT-project wordt een merkvleesprogramma verder ontwikkeld tot een diervriendelijke primaire productie die rekening houdt met economische en sociale aspecten. Het doel van het interdisciplinaire gezamenlijke project is om het merkvleesprogramma fundamenteel te verbeteren, rekening houdend met de vereisten inzake dierenwelzijn, en verder te gaan dan de bestaande wettelijke vereisten.

Ferkel

Biggetje in stal | Bron: countrypixel / fotolia.de

In een meerfasenproces worden maatregelen en criteria voor de integratie van dierenwelzijnsaspecten in de productierichtsnoeren vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat aan de nieuwe eisen wordt voldaan, zal worden bepaald hoe het bestaande monitoringsysteem en de adviesdiensten kunnen worden uitgebreid en hoe een eerlijke verdeling van de kosten en baten van het merkvleesprogramma kan worden gewaarborgd. Daartoe zullen ook voorstellen voor het opstellen van een contract worden uitgewerkt, rekening houdend met de bijdragen en voordelen van alle betrokken partijen.

Tegen het einde van de projectperiode moeten in januari 2018 minstens tien proefinstallaties zijn omgebouwd of moet een jaarlijkse productie van ongeveer 30.000 karkassen volgens de nieuwe productierichtlijnen hebben plaatsgevonden. Op middellange termijn is de productie voor het programma met ca. 100.000 karkassen per jaar gepland.

Projectpartners

GIQS coördineert het project, dat een financieringsvolume van 1,4 miljoen euro heeft en waarin de afdeling Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte van de Universität Göttingen, het Institut für Tierwissenschaften van de Universität Bonn, de Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh eG en het
Fleischwerk EDEKA Nord GmbH aan mee doen. Daarnaast voert GIQS doelgroepgerichte maatregelen uit om de resultaten en bevindingen van het project te verspreiden.

Geldgevers

MarkiT werd op basis van een resolutie van de Duitse Bondsdag gefinancierd door het Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft en de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die de projecten beheert. Financiering wordt verstrekt uit het doelvermogen van de Bondsregering bij de Landwirtschaftliche Rentenbank.

  • Subsidieprogramma: BLE/Rentenbank
  • Looptijd: 12/14 – 05/18
  • Budget: 1,4 mln. Euro
  • Partners: GIQS + 4