GIQS organiseerde FOOD2020 stuurgroepmeeting

GIQS organiseerde FOOD2020 stuurgroepmeeting
Deelnemers van de stuurgroepmeeting aan de Nederlands-Duitse grens

De FOOD202020 lead partner DIL had begin november 2019 vertegenwoordigers van de provincies en deelstaten die het project financieren uitgenodigd om verslag uit te brengen over de projectresultaten en de voortgang tot nu toe en om samen de komende INTERREG-fase te bekijken. De bijeenkomst werd door GIQS, als de verantwoordelijke regionale partner van FOOD202020 voor Noordrijn-Westfalen, op de GIQS-locatie in Gronau georganiseerd.

Vertegenwoordigers van de FOOD2020 stuurgroep en vertegenwoordigers van de FOOD2020 lead partner DIL en de zes regionale partners kwamen bijeen in de zalen van de Euregio aan de Duits-Nederlandse grens tussen Gronau en Enschede om de resultaten en stappen die tot nu toe in het project zijn bereikt te bespreken. GIQS had voor alle 19 lopende innovatieprojecten posters geproduceerd en tentoongesteld tijdens de bijeenkomst. Tijdens de posterpresentatie konden de aanwezige leden van de stuurgroep een indruk krijgen van de activiteiten die tot nu toe in FOOD202020 zijn uitgevoerd bij de ontwikkeling van product- en procesinnovaties in de voedingssector.

Uit iedere vijf FOOD2020-regio werd naast de posters ook één project gepresenteerd. Voor de innovatieprojecten onder leiding van GIQS was dit het project Cook.3D, waarin een innovatieve keukenrobot met 3D print functie werd gecreëerd. GIQS is ook betrokken bij de ondersteuning van het project AllerGoFree, waarin een nieuwe methode voor de behandeling van fruit wordt ontwikkeld om het draaglijk te maken voor mensen met een allergie. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van het consortium van het project Burning Bernd de gelegenheid om tijdens de lunch de brandbare ketchup uit de fles die zij hadden ontwikkeld te presenteren – de eerste monsters van het product werden tijdens de lunch aangeboden om te proeven.

De vertegenwoordigers van de donoren konden de eerste resultaten van de huidige projectfase van FOOD202020 op een deels indrukwekkende manier zien en uitproberen voordat het tweede deel van het evenement dat in het teken stond van een vooruitblik en het samen met vertegenwoordigers van de stuurgroep kijken naar de komende INTERREG-fase, van start ging. Vertegenwoordigers van de projecten en de leden van de stuurgroep wisselden van gedachten over de huidige stand van zaken met betrekking tot de planning van het nieuwe INTERREG-programma. Daarnaast zijn de eerste ideeën voor een nieuw voedselproject gepresenteerd, besproken en gezamenlijk verder uitgewerkt.

FOOD2020 fase II wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung Nedersaksen, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Noordrijn-Westfalen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat alsmede de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel ondersteund. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement. Leadpartner is het DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. in Quakenbrück.