Lidmaatschap

Lid worden van het GIQS e.V. netwerk

De volgende natuurlijke en rechtspersonen kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging:

 • Ondernemingen uit de doelgroep (landbouw en levensmiddelenindustrie)
 • Universiteiten en onderzoeksinstellingen met betrekking tot de doelgroep
 • Non-profitorganisaties (bv. “Kammern”, verenigingen, bedrijfsontwikkelingsinstellingen, enz.)
 • Particulieren

Ledenbijdrage

De volgende tariefstructuur is van toepassing op de groepen leden van de vereniging:

Prijsniveau 1
95 /jaar

 • Particulieren
 • Persoonlijke leden

Prijsniveau 2
475 /jaar

 • Kennisinstellingen
 • Non-profitorganisaties
 • Kleine bedrijfen tot 10 werknemers

Prijsniveau 3
950 /jaar

 • Middelgrote bedrijven met een maximum van 49 werknemers

Prijsniveau 4
1425 /jaar

 • Grote bedrijven met minstens 50 werknemers

De classificaties en gedetailleerde voorschriften worden gemaakt bij de toelating van het nieuwe lid of op het moment van wijziging. Een vrijwillige indeling in hogere niveau’s is te allen tijde mogelijk.

Verdere regelingen

 • De te betalen lidmaatschapsbijdragen worden jaarlijks in één som op het moment van toetreding resp. aan het begin van het jaar d.m.v. een overschrijvingsformulier door het lid gestort.
 • Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald.
 • Wordt de aanvraag gedurende het derde kwartaal ingediend, moet de helft van de lidmaat-schapsbijdrage betaald worden. Vanaf het vierde kwartaal wordt geen bijdrage voor het lopende jaar geeft.
 • Voldoet een lid niet aan zijn verplichting tot informatie tegenover de vereniging bijvoor-beeld bij veranderingen van de bankverbinding, adres enz., moet hij de daarmee verbonden hogere kosten betalen.