PromStap

PROMoting the Stable to Table APproach

De nieuwe algemene levensmiddelenwetgeving van de EU vormt het kader voor de voedselproductie in de lidstaten en daarbuiten. Het is echter niet aan de nationale, maar aan de regionale en lokale overheden om het in heel Europa te handhaven:

  • De autoriteiten ondergaan momenteel een herstructureringsproces om hun nieuwe taken op het gebied van levensmiddelencontrole te vervullen;
  • De autoriteiten zijn voornemens richtsnoeren te geven voor het beheer van hun nieuwe taken bij de uitvoering van de “stable to table”-aanpak.

Bron: Steve Buissinne/Pixabay

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid ondersteunt geen van deze beide taken, die interregionale samenwerking tussen de regionale overheden en aanverwante organisaties op dit gebied vereisen. De algemene doelstelling van de Regional Framework Operation (RFO) is de bevordering van de “innovatie, uitvoering en internationalisering” van de “Stable to Table”-aanpak (PromSTAP) om de doeltreffendheid van het regionale beleid en de instrumenten voor regionale ontwikkeling en cohesie te verbeteren door uitwisseling van ervaringen en intensieve samenwerking op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit. Het projectidee is afkomstig van de lopende Interreg III A-activiteiten van openbare en particuliere actoren uit de levensmiddelensector in het Duits-Nederlandse grensgebied, die aanzienlijke mogelijkheden hebben laten zien om de projectgerelateerde samenwerking tussen Europese regio’s op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit te verbeteren. De deelnemende regio’s uit Denemarken, Frankrijk, Nederland, Italië, Bulgarije, Bulgarije, Zwitserland en Duitsland delen het belang van een innovatieve en veilige voedselproductie die gezamenlijk concurreert op de wereldvoedselmarkten. PromSTAP zal profiteren van gevestigde regionale partnerschappen tussen particuliere en publieke actoren. De betrokken partners hebben ervaring met interregionale samenwerking of maatregelen die door de Structuurfondsen worden gefinancierd. Voor het project zijn drie overkoepelende thematische prioriteiten vastgesteld:

  • Publiek-private partnerschappen aan te moedigen die de implementatie van nieuwe benaderingen van voedselveiligheid en -kwaliteit ondersteunen;
  • Bevordering van innovatie en flexibiliteit van kleine en middelgrote ondernemingen in voedselketens in snel veranderende markten en regelgevingskaders;
  • Verbetering van geïntegreerde systemen voor voedselveiligheid en monitoring in internationale voedselketens.

Actoren uit de partnerregio’s zullen worden uitgenodigd om een aanvraag voor projectfinanciering in te dienen via een “open uitnodiging tot het indienen van voorstellen”. Op basis van de resultaten van de door concurrentie gekenmerkte subprojecten (ten minste 17 subprojecten) zullen de partners gezamenlijk nieuwe beleidsbenaderingen en richtsnoeren voor beste praktijken ontwikkelen die kunnen worden aangepast aan de economische, administratieve en juridische verschillen in de verschillende EU-regio’s. Om een efficiënte kennisoverdracht te waarborgen, ontwikkelt de Informatie- en Integratiehal best practice richtlijnen, handboeken en een open webgebaseerd informatieplatform om projectresultaten te documenteren en bijeenkomsten te organiseren om de interregionale samenwerking te versterken. Van PromSTAP wordt verwacht dat het oplossingen ontwikkelt om toekomstige regionale programma’s van de Structuurfondsen te helpen vormgeven.

De belangrijkste partner van het project was het Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV). GIQS e.V. heeft de rol van PromSTAP-secretariaat in het project overgenomen.

Projectpartners

Geldgevers

European Regional Development Fund
  • Subsidieprogramma: INTERREG III C
  • Budget: 5,2 mln. Euro
  • Looptijd: 02/05 - 12/07
  • Partners: GIQS + 8