GIQS in Lebensmittelbetrieben

Grensoverschrijdende geïntegreerde kwaliteitsborging in levensmiddelenbedrijven

In het kader van het EU-programma INTERREG III A heeft een Duits-Nederlandse werkgroep het initiatief genomen om consumentenbescherming te realiseren door de opbouw van een geïntegreerd kwaliteits- en hygiënemanagement in het midden en klein bedrijf. Dit management systeem zal grensoverschrijdend moeten worden ingevoerd om zo aan de verbetering van productkwaliteit en voedselveiligheid bij te dragen.

Bron: Pexels/Pixabay

Aan weerszijden van de grens zijn daartoe in totaal negen ondernemingen uit de voedselbranche als pilotbedrijven samengebracht. Deze worden door een Duits-Nederlandse werkgroep begeleid bij het omschakelen naar het nieuwe managementsysteem. De werkgroup bestaat uit de twee adviesbureaus Concada en Corio, de universiteit Bonn, het softwarehuis PLATO AG en de veterinair- en voedselbewakingsinstantie van de Rhein-Kreis Neuss die het project ook administratief uitvoerd.

Dit onderzoek- en ontwikkelingsproject wordt in enkele stappen uitgevoerd. Eén doel is de tool Preventief Risicomanagement zodanig aan te passen dat het gebruikt kan worden bij het adviseren van het MKB en het in te voeren in geïntegreerd kwaliteits- en hygiënemanagementsystemen. Doel voor de deelnemende ondernemingen is enerzijds de implementatie van het kwaliteitsmanangementsysteem en anderzijds certificering, aan de Duitse kant volgens DIN ISO 9001 en aan de Nederlandse kant volgens BRC (British Retail Consortium). De looptijd van het project is 30 maanden.

Met de gespannen marksituatie in de voedselproductie op de achtergrond moeten de bestaande ervaringen en strategieën op het gebied van toezicht op en controle van de voedselhygiëne en -kwaliteit in Duitsland en Nederland intensief met elkaar uitgewisseld, geëvalueerd en verder ontwikkeld worden. Als wettelijke basis daarvoor zijn er de richtlijnen 93/43 EEC van de Raad, de verordening (EU 178/02) over methoden voor voedselveiligheid alsook de heersende nationale wetgevingen. Het verloop van het project is verdeeld in bedrijfsbetrokken en bedrijfsoverkoepelende activiteiten. Een Duits-Nederlandse werkgroep, bestaande uit twee adviesbureau’s, een softwarebedrijf, de universiteit Bonn en twee projectcoördinatoren organiseert deze activiteiten en implenteert ze ook.

De bedrijven krijgen een individueel opbouwadvies dat uit de volgende stappen is opgebouwd: analyse van de werkelijke situatie, uitwerking van een QM-handleiding, uitvoering van een risicoanalyse gebaseerd op het HACCP-concept, en interne audits. Bovendien worden trainingen voor de medewerkers gegeven ter versterking van de vakkundigheid en voor de waarborging van de continue voortzetting en ontwikkeling van het kwaliteits- en hygiënemangementsysteem. De tool “Preventief gezondheidsmanagement” steunt aan de ene kant de adviseurs bij de risicoanalyses en dient aan de andere kant voor de bedrijven als kennisbron voor hun risicoanalyses en controleplanning.

Projectpartners

TQ-Net

Geldgevers

GIQS in der Lebensmittelwirtschaft wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG III A-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nederlandse ministerie van Landbouw, de ministeries van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en de provincie Limburg. Het wordt begeleid door het programmabeheer van de euregio rijn-maas-noord.

  • Subsidieprogramma: INTERREG III A
  • Looptijd: 10/02 - 04/05
  • Budget: 800.000 Euro
  • Partners: GIQS + 3