FIN-Q.NRW

Een stapje vooruit door innovatie in verbond

Het onderzoeksnetwerk FIN-Q.NRW werd tegen het eind van 2008 in het kader van de competitie “Cluster Ernährung NRW” (Cluster Voeding Noordrijn-Westfalen) onder auspiciën van het ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Landbouw en Consumentenbescherming van de deelstaat gekozen tot een van de zeven winnaars. In een coöperatieplan met een omvang van bijna drie miljoen euro is het voor het eerst gelukt de drie grootste ondernemingen in de vleessector (Tönnies, Vion Food Group en Westfleisch) tezamen met zes andere partners uit Noordrijn-Westfalen te verenigen in een consortium. n het kader van het project wordt aan de universiteit van Bonn o.a. een onderzoek- en ontwikkelingsdatabank opgezet, waarop alle partners uit de economie door middel van een internetportal kunnen teruggrijpen bij de voortgaande ontwikkeling van hun eigen kwaliteits- en risicomanagementsystemen.

Bron: skeeze/Pixabay

Belangrijke informatie gaat met name over het voortdurend beter voldoen aan de garanties en de internationale standaards op het gebied van dierenwelzijn, dierengezondheid en de veiligheid van levensmiddelen. Een actueel voorbeeld van de veranderingen in de branche is het afzien van de castratie van biggen en de daarmee gepaard gaande maatregelen op alle niveaus van de waardeketen. In het geheel zijn drie instrumenten ontwikkeld

1) Een simulatiemodel voor het inschatten van kosten en opbrengsten bij het bepalen van parameters voor geur, smaak en versheid in de sorteerprocessen in het stadium van slacht en verwerking. 2) Een plan ter beoordeling van handelingsalternatieven bij de organisatie van gemeenschappelijke informatie- en communicatiesystemen ter ondersteuning van meer niveaus omvattende, risicogeoriënteerde toetsingsstrategieën. 3) Een procesmodel voor het auditeren en certificeren van gegarandeerde prestaties. Hoe kunnen garanties, bijvoorbeeld ten aanzien van een energiebewuste productie van vlees en voedermiddelen of ten aanzien van dierenwelzijn aan de handel worden doorgegeven?

Ter vergroting van de exportmogelijkheden en voor het ontsluiten van nieuwe markten staan sectorspecifieke CRS-standaards (Corporate Social Responsibility) op de voorgrond, waarbij een hoge status op het gebied van de gezondheid bij veehouderijen en opelkaar afgestemde vrijwillige maatregelen op het gebied van preventieve consumentenbescherming van doorslaggevende betekenis zijn.

Projectpartners

  • Subsidieprogramma: EFRE.NRW
  • Budget: 1,9 mln. Euro
  • Looptijd: 09/09 - 09/12
  • Partners: GIQS + 8