TreeMania

Internet of Trees

In december 2019 heeft de stuurgroep INTERREG V A/ermn het project Treemania met een budget van ca. 1,5 miljoen euro goedgekeurd. Het project wordt van GIQS gecoördineerd en omvat als doelstelling het ontwikkelen van innovatieve duurzame methoden voor het kweken, aanplanten en verzorgen van bomen en struiken in stedelijke gebieden.

Het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen is een van de belangrijkste taken waarmee de samenleving vandaag de dag wordt geconfronteerd. De groeiende wereldbevolking en het welvaartsniveau leiden onder meer tot een toename van woongebieden, waardoor de verstedelijking toeneemt en er steeds minder ruimte blijft voor groen. Geschikte concepten voor het duurzaam in stand houden van een gezonde leefomgeving in stedelijke gebieden ontbreken. Met de ondertekening van Agenda 2030 in 2016 hebben zowel Nederland als Duitsland zich ambitieuze doelen gesteld, die nu vooral op gemeentelijk niveau moeten worden uitgevoerd.

Deze doelstellingen moeten ook worden bereikt met behulp van digitale technologie. De Duitse duurzaamheidsstrategie stelt letterlijk: “Met het oog op Agenda 2030 is het belangrijk om de technische en wetenschappelijke vooruitgang te gebruiken om ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan. Duurzaamheid en digitalisering vragen om of leiden tot een verandering in de samenleving, de economie en de levensstijl”.

Het doel van TreeMania is het ontwikkelen van duurzame methoden voor het kweken, aanplanten en verzorgen van bomen en struiken in stedelijke gebieden. Het project zal deze methoden combineren met digitale elementen en artificial intelligence om gegevens over gezondheid van bodem, bomen en struiken te verzamelen en deze in dashboards samen te stellen. Dit product van duurzaam landschaps- en bodembeheer, digitale technologie en state-of-the-art sensortechnologie maakt deze projectaanpak innovatief.

TreeMania heeft veel positieve effecten: Milieubescherming, duurzame stadsontwikkeling (bv. luchtkwaliteit, temperatuurbalans, fijnstofverontreiniging, grondwateronttrekking, biodiversiteit, bescherming tegen overstromingen), het aantrekkelijker maken van de gemeenschappelijke ruimte voor burgers en het bijdragen tot het doelgericht voldoen aan de wettelijke vereisten (“van middelvoorschriften naar doelvoorschriften”).

Projektpartner

Het project heeft een looptijd van twee tot drie jaar, wordt van GIQS gecoordineerd en samen met twaalf partners uit het Nederlands-Duitse grensgebied uitgevoerd. Het gaat om vier ondernemers: Arnold Co-Innovatie, De Biogeoloog, Detiger en Whysor B.V.; vier Nederlandse gemeenten: Maastricht, Nijmegen, Venray en Weert; en twee Duitse gemeenten: Krefeld en Mönchengladbach.

Geldgeber

TreeMania wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Noordrijn-Westfalen alsmede de Nederlandse provincies Gelderland en Limburg ondersteund. De euregio rijn-maas-noord begeleidt het programmamanagement.

  • Subsidieprogramma: INTERREG V A
  • Budget: 1,5 mln. euro
  • Looptijd: 01/20 - 10/22
  • Partners: GIQS + 12