Project analyseert effecten van biologische bodemsanering (bodemreset)

Project analyseert effecten van biologische bodemsanering (bodemreset)
Via gekoppelde sensoren en innovatieve bodemanalyses zou de biologische bodemsanering kunnen worden geoptimaliseerd

Over een periode van twaalf maanden heeft een Duits-Nederlands consortium bestaande uit GIQS e.V., Suolo B.V. en Loonbedrijf Seelen B.V. de effecten van biologische bodemsanering op de bodem en het bodemleven geanalyseerd in het kader van het project “Exodus” van het INTERREG V A programma.

Agrarische bodems raken steeds meer uit evenwicht door het intensieve gebruik en de gevolgen van de klimaatverandering. Zij worden onvruchtbaar, zijn vatbaarder voor ziekten en plagen en zijn dus tijdelijk niet meer beschikbaar voor de teelt. Het welbekende proces van anaerobe bodemverbetering door middel van fermentatie kan echter uitgeputte bodems weer tot leven wekken. Dat gebeurt door gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal met een hoog eiwitgehalte te nemen, dat onder de grond te mengen en luchtdicht af te dekken om zuurstofloze omstandigheden te scheppen. Alles sterft dan onder de folie en voedingsstoffen en sporenelementen komen vrij. Na het verwijderen van de folie keert de zuurstof terug in de bodem en het bodemleven herstelt zich binnen enkele weken.

Tot nu toe was het echter onbekend wat er precies onder de folie gebeurt tijdens het fermentatieproces. Daarom werd binnen Exodus gebruik gemaakt van een innovatieve bodemanalyse in het laboratorium en bodemlevenssensoren onder de folie, om in real time te onderzoeken hoe het fermentatieproces verloopt en wanneer het voltooid is, om zo nodig tussentijds bij te sturen. Het werd onder andere duidelijk dat de lucht- en bodemtemperatuur een belangrijke invloed hebben op de duur van het proces.

Met de nieuwe meetmethode kunnen nu ook uitspraken worden gedaan over welke verse eiwitmaterialen gebruikt kunnen worden om het beste en meest kosteneffectieve effect te bereiken bij het anaeroob bodemresetten. “Boeren kunnen zo snel hun kostbare akkers weer bewerken en ook nog vele jaren gewassen telen op vruchtbare en vitale gronden”, zegt projectpartner Wiel Seelen.

Exodus is medegefinancierd in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Nederlandse provincie Gelderland. Zij werd begeleid door het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal.