BEL AIR-project wordt uitgebreid met nieuw werkpakket

BEL AIR-project wordt uitgebreid met nieuw werkpakket
Een technologie die ook coronavirussen onschadelijk maakt, zal in de toekomst worden gebruikt om de uitstoot van endotoxinen in pluimveestallen, die een gevaar voor de gezondheid vormen, te verminderen. | Bron: Fusion Medical Animation/Unsplash

Een aanvraag voor verlenging van het INTERREG V A-project BEL AIR is succesvol verlopen. Dit werd eind augustus aangekondigd en medio september officieel bevestigd. Het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject onder leiding van GIQS e.V. had een aanvraag ingediend voor beschikbare middelen uit het INTERREG-programma in het voorjaar van 2021. Nu heeft de Euregio Rijn-Waal bekendgemaakt dat de aanvraag is goedgekeurd door de financieringsinstanties – de Nederlandse provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant en de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Durch die ProjekteDe projectverlenging betekent dat BEL AIR nu een langere looptijd heeft tot eind juni 2022, evenals een hoger budget (200.000 euro extra) en, met het bedrijf Wind plus Sonne GmbH (WPS) uit Gronau in Noordrijn-Westfalen, ook een nieuwe partner in het consortium. Samen met de bestaande projectpartners wil WPS zijn gepatenteerde VAPUR-technologie voor luchtzuivering in woonruimten en kantoren binnen BEL AIR aanpassen aan veehouderijen – en hier in de eerste plaats aan pluimveestallen.

De VAPUR-technologie is een zeer innovatief proces voor het verwijderen van nanodeeltjes uit de lucht met behulp van ultrageluid. Het basisidee achter de VAPUR-technologie is om (nano-)deeltjes te agglomereren tot grotere nanodeeltjes, waardoor ze niet langer als (ultra-)fijn stof fungeren, en ze vervolgens te verwijderen. Op deze manier kunnen nanodeeltjes in het bereik van 1 tot 5.000 nm uit de lucht worden verwijderd; zelfs coronavirussen worden onschadelijk gemaakt. Binnen BEL AIR zal eerst worden aangetoond dat de VAPUR-technologie ook kan worden gebruikt op zeer stoffige plaatsen zoals veestallen, en zij ook effectief is tegen endotoxinen. De VAPUR-modules zullen vervolgens rechtstreeks in de stal worden geïnstalleerd en zo bijdragen tot schonere en gezondere stallucht.

De nieuwe partner, Wind plus Sonne GmbH, is in 2010 opgericht om oplossingen te ontwikkelen die alle gericht zijn op het tegengaan van klimaatverandering – bijvoorbeeld op het gebied van schoon water, CO2-reductie en upcycling van hightech materialen. De ervaren ondernemer Prof. Dr. Gregor Luthe heeft hiervoor een team van chemici, ingenieurs, nanotechnologen, toxicologen, materiaalwetenschappers en octrooigemachtigden samengesteld. Luthe is chemicus, opgeleid humaan toxicoloog en expert in nanotoxicologie. Als uitvinder heeft hij reeds meer dan 40 octrooien aangevraagd op diverse technologiegebieden. In het nieuwe werkpakket zal WPS voornamelijk samenwerken met de projectpartners Kewi Services B.V. en Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH, die verantwoordelijk zijn voor de bemonstering en analyse binnen BEL AIR.

Het BEL AIR project

Binnen het BEL AIR-project zijn sinds eind 2018 verschillende technologieën voor het terugdringen van endotoxine-emissies in en rond pluimveestallen (verder) ontwikkeld en getest door Duitse en Nederlandse partners. Endotoxinen (Lipopolysaccharide) ontstaan tijdens de afbraak van Gram-negatieve bacteriën. Deze endotoxinen komen mede vrij in het maagdarmkanaal van dieren, en worden vervolgens met de faeces uitgescheiden. Ze hechten zich aan stofdeeltjes en kunnen mede verantwoordelijk zijn voor onder ander aandoeningen van de luchtwegen en beperkingen van de longfunctie bij zowel mens als dier. Het project beoogt de verdere vermindering van endotoxinen en zwevende deeltjes, met als doel een gezondere leefomgeving te creëren voor dieren, werknemers en omwonenden. Voor meer informatie, zie www.belair-project.eu.

Het project BEL AIR wordt in het kader van het INTERREG V A-Programms Deutschland-Nederland mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rhein-Waal.