Opnames voor slotfilm

Opnames voor slotfilm

Eind Augustus vond de eerste opnamedag van de Food Pro·tec·ts eindfilm plaats op de onderzoekscampus Klein-Altendorf. Hier kwamen de projectpartners samen die tijdens de vierjarige projectperiode verschillende innovatieve producten hebben ontwikkeld onder het trefwoord "gebruik van biomassa".
Food Pro·tec·ts masterscriptie op de 3e plaats

Food Pro·tec·ts masterscriptie op de 3e plaats

De DLG heeft de Wilhelm Rimpau-prijs 2020 toegekend aan drie innovatieve en praktijkgerichte masterscripties in de plantenproductie. De derde plaats ging naar Elena Zopes van de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Stuurgroepvergadering kort voor projecteinde

Stuurgroepvergadering kort voor projecteinde

Eind november kwam de Food Pro·tec·ts stuurgroep in Veghel bijeen om zich te informeren over de eerdere projectactiviteiten en de planning van de resterende maanden tot het einde van het project.
Event “HighTech meets Biomass” succesvol verlopen

Event “HighTech meets Biomass” succesvol verlopen

De boer van de toekomst is niet alleen producent van voedsel en veevoer maar leverancier van waardevolle grondstoffen voor de chemie, bouw, voedingsindustrie en cosmetica. Het belang van een circulaire economie en het steeds efficiënter gebruik van biogene grondstoffen (biomassa) krijgt steeds meer aandacht en biedt kansen voor samenwerking en het toepassen van (technologische) innovaties.
Cold Plasma-Testapparatuur in een varkensstal geïnstalleerd

Cold Plasma-Testapparatuur in een varkensstal geïnstalleerd

Een Nederlands-Duitse delegatie van het INTERREG project Food Pro·tec·ts heeft begin juli een bezoek gebracht aan een varkenshouderij in het Limburgse Horst waar onlangs als projectactiviteit een testinstallatie ter verbetering van het klimaat in de stallen is geïnstalleerd.
Clustermanager presenteren tussentijdse resultaten

Clustermanager presenteren tussentijdse resultaten

Begin juni zijn vertegenwoordigers van de zes technologieclusters van Food Pro·tec·ts alsmede van de lead partner GIQS bij de Universiteit Wageningen bijeengekomen om de voortgang van de aparte werkpakketten te bespreken en elkaar te informeren.
Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

In het kader van het Duitse “Initiative Tierwohl” werd in aanwezigheid van de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner begin april in Berlijn de innovatieprijs 2019 uitgereikt. GIQS-projectpartner Gé Backus van het Nederlandse bedrijf DLV Intensief Advies was een van de vier winnaars die financiële steun ontving. DLV kon de jury overtuigen met haar proefproject […]
Eerste resultaten na de helft van het project

Eerste resultaten na de helft van het project

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het INTERREG-programma en de medefinancieringsinstellingen werden ter gelegenheid van de helft van de looptijd van Food Pro·tec·ts de recente projectresultaten op 18 oktober 2018 in Venlo gepresenteerd.
Workshop: Eigentijdse benaderingen voor agrofoodbedrijven

Workshop: Eigentijdse benaderingen voor agrofoodbedrijven

Bedrijven moeten inspelen op de toenemende vraag van consumenten naar de diversiteit, kwaliteit en milieuvriendelijkheid van hun producten. Dit vereist technische, sociale en organisatorische innovatie, die op bedrijfsniveau moet worden ontwikkeld en/of geïmplementeerd.