Jubileum: 20 jaar GIQS

Jubileum: 20 jaar GIQS
Vier van de vijf leden van GIQS e.V. op het hoofdkantoor in Rheinbach: Dr. Tim Mäkelburg, Jasmin Lott, Karin Bril en Dr. Oliver Breuer (van links naar rechts). Ontbreekt: Dr. Jana-Christina Gawron

De Interessengemeinschaft Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung (GIQS) e.V. viert dit jaar een jubileum. Op 28 maart 2021 bestond zij 20 jaar. Eind 2000 is GIQS ontstaan uit een gezamenlijk idee van de universiteiten van Bonn en Wageningen, die een gezamenlijk Duits-Nederlands initiatief wilden starten voor onderzoek in de landbouw- en levensmiddelenindustrie. Sindsdien heeft de non-profitvereniging talrijke (grensoverschrijdende) projecten geïnitieerd en uitgevoerd en is zij zich blijven ontwikkelen. Tegenwoordig is GIQS in Duitsland en Nederland bekend als deskundige op het gebied van coöperatieve landbouw-, voedings- en milieuprojecten.

GIQS is opgericht in 2001, tijdens het hoogtepunt van het BSE-probleem – een van de meest bedreigende crises voor de Europese landbouw- en levensmiddelenindustrie. Tot de oprichters van de vereniging behoorden de landbouwfaculteiten van de universiteiten van Bonn en Wageningen, alsmede ondernemingen uit het Duits-Nederlandse grensgebied, de landbouwkamers en -verenigingen, alsmede provincies en districten. Sindsdien is de vereniging gevestigd in Kleve, in het gebied van de Neder-Rijn. Jarenlang was het bestuurskantoor verbonden aan het Instituut voor Dierwetenschappen van de Universiteit van Bonn, maar sinds 2016 is het gevestigd in het nabijgelegen Rheinbach. In totaal wordt GIQS vertegenwoordigd door vier kantoren langs de gehele Duits-Nederlandse grens: Rheinbach, Kleve, Gronau, Spiekeroog (van zuid naar noord).

Leden van de vereniging zijn toen en nu universiteiten en wetenschappelijke instellingen, overheden en beroepsorganisaties. Maar ook bedrijven in de gehele voedselproductie van landbouw tot detailhandel, hun leveranciers en dienstverleners en belangstellende particulieren behoren tot de leden. Zij profiteren allemaal van de 24 kleinere en grotere samenwerkingsprojecten die GIQS in de afgelopen 20 jaar heeft geïnitieerd of waarbij GIQS betrokken is geweest. Het ging onder meer om projecten in financieringsprogramma’s zoals INTERREG A, INTERREG C, het EU-kaderprogramma voor onderzoek, BMBF, BMELV, BMWi (ZIM-Nemo), EFRO doelstelling 2-programma’s, BLE-innovatieprogramma en de Landwirtschaftliche Rentenbank. De nadruk ligt nog steeds op samenwerkingsprojecten tussen Duitse en Nederlandse partners – de laatste tijd vooral in het INTERREG-programma. Thematisch hebben de projecten van de afgelopen 20 jaar steeds een nieuw zwaartepunt gekregen. GIQS begon in 2001 met het thema kwaliteitsmanagement, ging vervolgens over op diergezondheid in de vleesproductie (2003), crisismanagement (2005), dierenziektes/zoönosen (2007), voedselveiligheid (2009), moderne crises (2011), de One Health-strategie (2013) en tot slot onderzoek- en ontwikkelingsprojecten voor bedrijven in de grensregio (2015). Met een nieuw geformuleerd statuut in 2017 werd de focus vervolgens weer wat verlegd naar het thema stalklimaat en gezondheid vanaf 2018 en het nieuwste GIQS-project TreeMania over bodemgezondheid in openbaar groen vanaf 2020.

De driekoppige raad van toezicht van GIQS e.V. in 2014 (van links naar rechts): Johan Zandbergen (ChainPoint B.V.), Dr. Helmut Saatkamp (Wageningen Universiteit), Prof. em. Dr. Brigitte Petersen (EQA) | foto: Frank Homann

Het gezicht van GIQS bestaat tegenwoordig uit de projectmanagers Dr. Oliver Breuer, Dr. Jana-Christina Gawron en Dr. Tim Mäkelburg en de twee administratieve deskundigen Karin Bril en Jasmin Lott. Parallel aan dit internationale team vormen Oliver Breuer en Tim Mäkelburg beide de raad van bestuur van de vereniging, die samen met de raad van toezicht, bestaande uit de voorzitter Prof. em. Dr. Brigitte Petersen (EQA) alsmede Dr. Helmut Saatkamp (Wageningen Universiteit) en Johan Zandbergen (ChainPoint B.V.), hebben ingezet op de verdere ontwikkeling van GIQS e.V. op middellange en lange termijn.