Nieuw project TreeMania goedgekeurd

Nieuw project TreeMania goedgekeurd
Bomen zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde leefomgeving | Bron: Michael Zharkov/Unsplash

Begin december 2019 keurde de stuurgroep INTERREG V A/ermn het nieuwe GIQS-project TreeMania met een budget van ca. 1,5 miljoen euro goed. Het project wordt gecoördineerd door GIQS en omvat de doelstelling om met behulp van innovatieve digitale technologieën duurzame methoden te ontwikkelen voor het kweken, planten en onderhouden van bomen en struiken in stedelijke gebieden.

Het project heeft een looptijd van twee tot drie jaar, wordt van het GIQS team gecoordineerd en samen met elf partners uit het Nederlands-Duitse grensgebied uitgevoerd. Het gaat om vier ondernemers: Arnold Co-Innovatie, De Biogeoloog, Detiger en Whysor B.V.; drie Nederlandse gemeenten: Maastricht, Nijmegen en Weert; en twee Duitse gemeenten: Krefeld en Mönchengladbach. GIQS-projectmanager Dr. Oliver Breuer was zeer tevreden na de positieve beslissing van de stuurgroep: “Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen is een van de belangrijkste maatschappelijke taken van onze tijd. Met TreeMania kunnen we hier in het Duits-Nederlandse grensgebied een belangrijke bijdrage aan leveren”.

Het doel van TreeMania is het ontwikkelen van duurzame methoden voor het kweken, aanplanten en verzorgen van bomen en struiken in stedelijke gebieden. Het project zal deze methoden combineren met digitale elementen en artificial intelligence om gegevens over gezondheid van bodem, bomen en struiken te verzamelen en deze in dashboards samen te stellen. Dit product van duurzaam landschaps- en bodembeheer, digitale technologie en state-of-the-art sensortechnologie maakt deze projectaanpak innovatief.

Met TreeMania zijn er tal van positieve effecten te bereiken in de deelnemende gemeenschappen: Milieubescherming, duurzame stadsontwikkeling (bv. luchtkwaliteit, temperatuurbalans, fijnstofverontreiniging, grondwateronttrekking, biodiversiteit, bescherming tegen overstromingen), het aantrekkelijker maken van de gemeenschappelijke ruimte voor burgers en het bijdragen tot het doelgericht voldoen aan de wettelijke vereisten.

TreeMania wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Noordrijn-Westfalen alsmede de Nederlandse provincies Gelderland en Limburg ondersteund. De euregio rijn-maas-noord begeleidt het programmamanagement.