Q-Pork Chains

Duurzame oplossingen voor de waardeketen varken

Meer dan 50 werkgroepen uit 21 landen werkten vijf jaar lang samen om de productieprocessen van varkensvlees te verbeteren. De EU en de industrie hebben hiervoor in totaal 20,73 miljoen euro ter beschikking gesteld. GIQS en haar leden hebben 18% van het totale budget van Q-PorkChains kunnen gebruiken door hun onderzoeks-, pilot- en demonstratieactiviteiten.

Bron: Leah Kelley/Pexels

Het doel van “Q-PorkChains” was om de processen in de varkensvleesproductie te verbeteren. Het was het grootste onderzoeksproject van de EU op dit gebied tot nu toe. Het werd gecoördineerd door de Universiteit van Kopenhagen. De projectpartners kwamen uit de gebieden marktonderzoek, dierlijke productie, vleesonderzoek, moleculaire genetica, kwaliteitsmanagement en landbouweconomie. De deelprojecten weerspiegelden dus alle facetten van de vleeswaardeketen. GIQS e.V. coördineerde de praktische uitvoering van de resultaten.

Het International Cooperation Platform had als taak het sturen van toepassingsgericht onderzoek in bedrijven, pilotketens en netwerken. 1,5 miljoen werd gereserveerd voor het testen van de veelbelovende innovaties uit het project, die alleen aan industriële partners in de loop van het project werden toegekend. Bovendien had GIQS, als het “SME Liaison Office”, de rol om kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa te informeren over de ontwikkelingen en resultaten van Q-PorkChains en hun deelname aan de projectactiviteiten te ondersteunen.

Projectdoel

Het doel van Q-Porkchains was de ontwikkeling van innovatieve, geïntegreerde en duurzame oplossingen voor alle waardeketens van de varkensvleesproductie, die voldoen aan de behoeften van de consument aan hoogwaardige varkensvleesproducten. Dit gebeurde door de verdere ontwikkeling en toetsing van multidisciplinaire benaderingen ter identificatie, karakterisering, voorspelling en controle van de kwaliteit van varkensvlees en varkensvleesproducten op verschillende niveaus van de productieketen. Q-Porkchains was het omvangrijkste onderzoeksproject binnen het 6de kaderprogramma van de EU, dat zich bezighield met de processen in de vleesproductie. Het was een vijf jaren durende samenwerking – van 2007 tot en met 2011 – van meer dan 50 organisaties uit 21 landen.

Acht onderzoeks- en ontwikkelingsmodules

Het onderzoeken van technologieën en innovaties van het “eindproduct teruggaand tot in de stal” (“fork-to-farm”) vond plaats in zes verticale onderzoeksmodules I-VI en in een horizontale pilot- en demonstratiemodule (module A). Een andere horizontale module (module B) hield zich bezig met communicatie en kennistransfer. De eerste zes modules onderzoekten de specifieke ontwikkelingspotentiëlen van diverse onderdelen van de varkensvlees producerende sector: het gedrag en de voorkeuren van de consumenten, de productiesystemen op het terrein van de landbouw, ontwikkeling van de producten, integratie en duurzaamheid in de varkenvlees-productieketen, nieuwe biologische methodes voor de controle van kwaliteit en de ontwikkeling van prognosemodellen met betrekking tot voedselkwaliteit, levensmiddelenveiligheid en dierenwelzijn.

Het door GIQS e.V. gecoördineerde module A (pilot- en demonstratieketens) garandeerde dat innovatieve maatregelen het wetenschappelijke onderzoek opvolgden. Op deze manier werden de onderzoeksresultaten in de praktijk getoetst en konden uiteindelijk worden omgezet. Dit gebeurde door toepassingsgeoriënteerd onderzoek naar pilot- en demonstratieketens.

De essentie van module B was de transfer van de verworven kennis door middel van opleidings- en nascholingsprogramma’s. Aldus werd gegarandeerd dat de resultaten van Q-Porkchains op alle niveaus terecht kwamen – van vakopleiding tot en met universiteit. GIQS nam de rol op zich van „SME Liaison Office“, om het midden- en kleinbedrijf in geheel Europa te informeren over de ontwikkelingen en resultaten van het project en deelname aan activiteiten van Q-Porkchains te ondersteunen.

Projectpartners

Talrijke partners namen deel aan het Q-PorkChains project. Hier is een selectie van de deelnemers die ook lid waren van GIQS.

  • Subsidieprogramma: FP6
  • Budget: 14 mln. Euro
  • Looptijd: 01/07 - 12/11
  • Partners: GIQS + 50