Netzwerken

De contacten van GIQS e.V.

GIQS e.V. heeft contacten met andere clusters uit de agrofoodbranche.

IIn de komende 20 jaar zal naar verwachting een dramatische toename van de wereldwijde handel in levensmiddelen en diervoeders komen. Dit komt overeen met de agro-food industrie, de handel in voedingsmiddelen en de publieke sector met de uitdaging om begeleidende, ondernemens- en grensoverschrijdende beveiligingssystemen zuiniger, betrouwbaarder en internationaal compatibel te maken. Om dit te bereiken, is in 2010 de cluster Bonn.realis als een competentiecentrum voor de kwaliteit en de crisiscommunicatie zoals modulaire veiligheidstechnologie in de preventieve consumentenbescherming en civiele bescherming gestimuleerd worden.
Onder de paraplu van de "German Food Clusters" bundelen de vier agro-food netwerken Food Processing Initiative e.V., foodRegio, GIQS e.V. en Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft (NieKE) hun vaardigheden. Zij willen zo nationaal en vooral internationaal hun zichtbaarheid verhogen. Met de vestiging van German Food Clusters zullen internationale samenwerking, innovatie projecten en best practice uitwisseling met clusters in andere landen worden bevorderd.
EQAsce is internationaal georiënteerd en is het aanspreekpunt voor alle vragen over geïntegreerde beheersystemen in wereldwijde waardeketens van de landbouw- en levensmiddelenindustrie. Het ziet zichzelf als een centraal sectorspecifiek Europees netwerkknooppunt voor klanten, kennisontwikkelaars, kennisdragers, consultants en experts.