Het GIQS-team

Het GIQS-team bestaat momenteel uit vijf personen. Twee van de teamleden vormen het erelidmaatschapsbestuur van GIQS e.V. Hij wordt bijgestaan door de vierkoppige Raad van Toezicht, die als hoofdtaak heeft de Raad van Bestuur te controleren en te adviseren.

Projectmanager, voorzitter raad van bestuur
 
Projectmanager, plaatsvervangend voorzitter raad van bestuur
 
Projectmanager
 
Manager financiën en administratie INTERREG
 
Assistente van de directie