SiLeBAT

Waarborging van de diervoeder- en voedselketen bij bio- en agroterroristische (BAT-) schadesituaties

In het project SiLeBAT worden bio- en agroterroristische (BAT-)schadesituaties bekeken, die direct via de besmetting van levensmiddelen of indirect via de infectie van nuttige dieren de gezondheid van de bevolking in gevaar kunnen brengen. Om in een mogelijke BAT-schadesituatie effectief te kunnen reageren, worden er binnen het samenwerkingsproject oplossingen uitgewerkt.

Bron: Jannis Knorr/Pexels.com

Bij de federale regering, de deelstaten en de grensoverschrijdende Europese economische regio’s hebben crisisachtige gebeurtenissen binnen de agrarische en voedingsmiddelensector tot een omslag in denken geleid. Het is duidelijk geworden, dat de gevoeligheid en kwetsbaarheid van de globale agrarische en voedselketen niet alleen gebieds- en grensoverschrijdende oefeningen binnen het crisismanagement vereisen, maar tegelijk dwingen tot beperking van de individuele eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Daarom is het van belang, door gezamenlijke bundeling van alle krachten binnen de crisispreventie en crisesafhandeling beslissers en verantwoordelijken op beleidsmatig en bestuurlijk niveau alsook vanuit het bedrijfsleven in gelijke mate voor te bereiden op mogelijke toekomstige schadesituaties en met gemeenschappelijke oefeningen de samenwerking tussen de actoren te testen.

Partners

GIQS e.V. is in het kader van een onderaanneming van de universiteit Bonn (afdeling voor preventief gezondheidsmanagement) onderdeel van het SiLeBAT-project. In dit verband organiseert GIQS expertsworkshops, waarin projectresultaten worden doorgegeven aan potentiële betrokkenen van de branche. Doel is het beleidsmatig en bestuurlijk niveau alsook het bedrijfsleven er in gelijke mate bij te betrekken.

  • Subsidieprogramma: BMBF
  • Budget: 7,3 mln. Euro
  • Looptijd: 10/10 - 10/14
  • Partners: 9