Fijnstof meten bij pluimvee

Fijnstof meten bij pluimvee

In het kader van het INTERREG V A project BEL AIR, dat onder toezicht staat van GIQS, worden op verschillende plaatsen in het Duits-Nederlandse grensgebied tests uitgevoerd op de ontwikkeling en verspreiding van fijnstof en endotoxines in pluimveestallen. De ontwikkelingen in fijnstof meten in een pluimveestal gaan snel, al is het wel een uitdaging.

De Nederlandse BEL AIR-partner DLV Advies heeft in het kader van haar activiteiten om de uitstoot van fijnstof en endotoxinen te verminderen begin 2020 een pilotstudie uitgevoerd, waar fijnstof te op een vleeskuikenbedrijf gemeten werd. Met een nieuw ontwikkelde sensor heeft het bedrijf continu fijnstofmetingen verricht in de stal gedurende vier weken. Het doel was om inzicht te krijgen in de fijnstofpatronen gedurende een ronde.

De sensor is een Sintrol Snifter van Vewi Techniek – een dochter van de BEL AIR partner Kewi Services. Iedere vijf minuten is de totale concentratie fijnstof gemeten. De sensor was geplaatst in de warmtewisselaar van een stal met 48.000 vleeskuikens. De fijnstofsensor functioneerde de gehele meetperiode goed en het verloop van de fijnstofconcentratie was conform verwachting. De concentratie nam gedurende de ronde toe (zie de grafiek). De reden dat aan het eind van de meetperiode de gemiddelde concentratie lager werd, kan meerdere oorzaken hebben. Verdere metingen zullen hier meer inzicht in gaan verschaffen. Zie meer in de grafiek hieronder.

Gemiddelde concentratie fijnstof per dag (mg/m3), gedurende een maand. Zoals verwacht neemt de concentratie fijnstof toe gedurende de ronde. Op de eerste meetdag is ook een hoge waarde gemeten, dit kan te maken hebben met de installatie van de apparatuur.

Belang fijnstof meten

Het continu uitvoeren van fijnstofmetingen geeft ten eerste inzicht aan de ondernemer. Dit is van belang voor de gezondheid van de dieren en verzorgers en voor de emissie naar de omgeving. De concentratie is niet continue hetzelfde gedurende het jaar. Er is verschil binnen een dag, een ronde, een seizoen enzovoort. Pas als bekend is wat de patronen in de stal zijn, kan er bedrijfsspecifiek worden gekeken naar het handelingsperspectief voor een ondernemer. Naast bedrijfstype, diertype en management spelen ook de weersomstandigheden buiten de stal een rol zoals de temperatuur buiten. Dit wordt bij volgende metingen verder uitgewerkt.

Momenteel wordt de fijnstofconcentratie van een leghennenstal gemeten. De volgende stap is de koppeling in de analyse met andere parameters in de stal die met behulp van Slimme Stal worden verzameld.

Gemiddelde concentratie per uur op 6, 13 en 20 maart. De donker- en lichtperiode en de perioden van voerverstrekking zijn in kleur aangegeven. In de langere donkerperiode is de concentratie lager dan in de lichtperiode. De concentratie neemt toe naarmate de kuikens ouder worden.

Het project BEL AIR wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.