BEL AIR

Endotoxinevermindering in pluimveestallen

In juni 2018 heeft de stuurgroep INTERREG VA/EWR het project BEL AIR met een budget van 2,6 miljoen euro goedgekeurd. Het project wordt van de leadpartner GIQS gecoördineerd en heeft als doel, endotoxineemissies in en rondom pluimveehouderijen met hulp van innovatieve technologieën te verminderen.

Masthähnchen

Vleeskippen in een moderne stal | Bron: buhanovskiy/fotolia.de

In en rondom pluimveehouderijen moet een gezondere leefomgeving door minder endotoxine in de lucht ontstaan. Endotoxinen ontstaan bij de beschadiging van bacteriën en zijn bij zowel mensen als ook dieren verantwoordelijk voor aandoeningen van de luchtwegen en beperkingen van de longfunctie. Hiervoor zou een innovatief technologisch systeem ontwikkeld moeten worden dat het ontstaan van (endotoxine-)emissies aan de bron en zo in eerste instantie binnen de stal tegengaat, dus idealiter vóórdat ze in de stallucht terecht komen. Het project zal hiervoor in twee fases opgedeeld worden; analyse- en toepassingsfase (figuur). Beide fases zullen deels parallel verlopen en elkaar aanvullen. Verschillende technologieën worden ingezet, die aan het eind van de fases telkens in een nieuw product uitstromen.

In de analysefase (fase I) streven de projectpartners het doel na, met hulp van gekoppelde sensoren de afkomst en het ontstaan van endotoxinen in de stal beter leren te begrijpen. Op basis van de verzamelde data en de opgedane kennis wordt een eerst product ontwikkeld: Een monitoring-/analysetool, het zogenaamde Endotoxin Dashboard, die op innovatieve wijze de weergave en prognose van de aanwezigheid van endotoxine binnen de stal kan laten zien. Met hulp van het dashboard kan de productiecyclus, zoals vanuit een cockpit, manueel of automatisch worden bestuurd, om kritische situaties zo vroeg mogelijk te herkennen en dan doelgericht op een reductie van endotoxine emissies aan te sturen. Elke veehouder kan het dashboard zonder verdere vereisten voor zijn werk gebruiken.

In de toepassingsfase (fase II) staat de oplossing van de endotoxineproblematiek aan de bron in de focus, door het invoeren van innovatieve technologieën bij pluimveebedrijven en – ook op basis van de opgedane kennis en de resultaten uit fase I – een integraal systeem dat voor de grootst mogelijke verhindering van endotoxineemissies ontwikkeld en beproefd wordt: de Endotoxin Reduction Tool.

Projectpartners

Het project heeft een looptijd van twee tot drie jaar, wordt van GIQS gecoordineerd en samen met elf partners uit het Nederlands-Duitse grensgebied uitgevoerd. Partners aan de Duitse kant zijn het Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH, de PTC Phage Technology Center GmbH, de Wind plus Sonne GmbH, de Rottmann Group GmbH alsmede de Paul Rottmann GmbH. Op de Nederlandse kant bestaat het consortium uit de Stichting Aeres Groep, ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie), DLV Intensief Advies BV, Whysor B.V., Kewi Services B.V. alsmede Jansen Poultry Equipment.

Geldgevers

BEL AIR wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Noordrijn-Westfalen, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van Nederland alsmede de Nederlandse provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant ondersteund. De Euregio Rijn-Waal begeleidt het programmamanagement.

  • Subsidieprogramma: INTERREG V A
  • Looptijd: 07/18 - 06/22
  • Budget: 2,7 mln. Euro
  • Partners: GIQS + 11