Projecten van GIQS

UNSER BODEN heeft tot doel praktische tests uit te voeren voor nieuwe bodemverbeteringsmaatregelen.
Het doel van EXODUS is een nieuwe en zeer innovatieve methode voor biologische bodemsanering te testen.
Het doel van TreeMania is het ontwikkelen van duurzame methoden voor het kweken, aanplanten en verzorgen van bomen en struiken in stedelijke gebieden.
In en rondom pluimveehouderijen moet een gezondere leefomgeving voor mens en dier door minder vrijkomende endotoxine in de lucht ontstaan.
Food Pro·tec·ts is ontwikkelt om technologische innovatie van hoogste kwaliteit naar het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven te kunnen brengen.
De tweede fase van FOOD202020 heeft tot doel de voedingsindustrie in de Duits-Nederlandse grensregio voor te bereiden op 2020.
Het doel van het MarkiT-project is het uitbreiden en verder ontwikkelen van een bestaand merkvleesprogramma met specifieke dierenwelzijnsaspecten.
De eerste fase van FOOD202020 heeft tot doel de voedingsindustrie in de Duits-Nederlandse grensregio voor te bereiden op 2020.
NRW heeft met andere deelstaten overeenstemming bereikt over de terugtrekking uit de verkorting van de bovensnavel.
Het uitbreken van een dierziekte veroorzaakt altijd enorme economische schade aan de getroffen bedrijven.
De mate waarin rauwe melk in NRW wordt geconsumeerd en op de markt gebracht is niet bekend. Mogelijke maatregelen werden daarom onderzocht.
Das Ziel dieses Projekts ist es, ein Forum für den Dialog zwischen Vertretern aller Stakeholder in Fragen der Tiergesundheit zu schaffen.
De aanleiding voor het project was de EHEC-crisis in 2011, waarbij tekortkomingen in het informatie-uitwisselingssysteem aan het licht kwamen.
In het SiLeBAT-project werden bio- en agroterroristische (BBT) situaties onderzocht die de gezondheid van de bevolking in gevaar kunnen brengen.
Het project "Frucht macht Schule" onderzoekt drie jaar lang het huidige systeem voor de uitvoering van de EU-regeling voor schoolfruit.
Het doel van het project is het ontwikkelen van gemeenschappelijke instrumenten voor crisispreventie en crisismanagement op het gebied van agro-business.
Het onderzoeksnetwerk FIN-Q.NRW hield zich sinds eind 2008 bezig met continue verbetering van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.
Het MeKoTech-netwerk streefde naar vooruitgang in operationeel en interbedrijfsbreed kwaliteitsmanagement en kwaliteitscommunicatie.
Bij QUARISMA heeft het EU-kaderprogramma voor onderzoek de uitwisseling van wetenschappers met het bedrijfsleven en vice versa ondersteund.
Het Q-PorkChains project was gericht op het ontwikkelen van innovatieve, geïntegreerde en duurzame oplossingen voor de varkensvleesproductie.
Doel van het gezamenlijke project was om het concurrentievermogen van de tweefasige dierenverwerkende industrie in Duitsland te versterken.
Het doel was de grensoverschrijdende ontwikkeling en het testen van instrumenten voor de preventie en bestrijding van dierziekten.
Ziel der Regional Framework Operation (RFO) war es, die "Innovation, Umsetzung und Internationalisierung" des Stable to Table-Ansatzes zu fördern.
Grensoverschrijdend initiatief ter verbetering van de kwaliteitsborgingssystemen tussen bedrijven onderling.
Duitse en Nederlandse deskundigen hebben instrumenten ontwikkeld om kwaliteit en gezondheidsmanagement te verbeteren.
Lebensmittelqualität sichern durch effektive Eigenkontrolle – so das Ziel dieses grenzüberschreitenden Kooperationsprojekts.