Corona-Maßnahmen: Das GIQS-Team arbeitet bis auf Weiteres aus dem Homeoffice. Damit befolgen wir die Empfehlungen von Bundesregierung und Robert Koch Institut. Für die nächsten Wochen geplante Veranstaltungen werden auf die zweite Jahreshälfte 2020 verschoben. Bleiben Sie gesund, achten Sie auf einander und sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen zu den laufenden Projekten bzw. weiteren GIQS-Aktivitäten haben! Kontaktdaten Team

FOOD2020 II

Toekomstoffensief Foodsector

In april 2018 heeft de stuurgroep INTERREG VA/EDR de tweede fase van het door het Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) uit Quakenbrück geïnitieerde project FOOD2020 met een budget van 4,4 miljoen euro goedgekeurd. Het project omvat verschillende subsidiemogelijkheden voor ondernemingen en organisaties in de grensregio. GIQS is een van zeven regionale projectpartners van het DIL en is verantwoordelijk voor de regio Noordrijn-Westfalen.

FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Het doel van FOOD2020 fase II is om samen met de ondernemingen te reageren op de bestaande en toekomstige sociale en maatschappelijke uitdagingen van de sector. De onderwerpen waaraan gewerkt worden, zijn “Voedselzekerheid”, “Duurzame levensmiddelen”, “Voedselveiligheid”, “Gezonde levensmiddelen” en “Sociale innovatie”.

Er zijn initiatieven gepland om gekwalificeerde medewerkers te werven én te behouden om zo de economische stabiliteit van de foodindustrie in de regio te waarborgen. Zo worden binnen FOOD2020 activiteiten geïnitieerd om het dreigende tekort aan vakmensen tegen te gaan. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het trainen van medewerkers, maar ook de werving van nieuwe werknemers voor de foodsector in de grensregio is van groot belang. Het doel is om gefaseerd en geleidelijk een model op te bouwen voor een toekomstbestendige foodindustrie in de INTERREG VA-regio.

In FOOD2020 fase II zullen de succesvolle activiteiten uit FOOD2020 fase I worden voortgezet. Vooral de positieve resultaten van de innovatieprojecten over de thema’s product- en procesinnovatie, zoals duurzaamheid, hebben laten zien dat positieve impulsen MKB’s helpen, eminente en belangrijke resultaten voor de toekomst te behalen. Succesvolle haalbaarheidsstudies uit fase I leveren voor fase II ideeën op voor nieuwe innovatieprojecten.

Verdere informatie is te vinden op de Projektwebsite en de social media profielen van FOOD2020 op Twitter, Youtube, LinkedIn en Xing.

Innovatieprojecten en ondersteunende activiteiten

Door de behaalde successen in Fase I van FOOD2020 en de diversiteit aan voorstellen vanuit de MKB’s uit de productregio zal in Fase II het accent liggen op innovatieprojecten: Geplant is de doorvoering van vijf grensoverschrijdende innovatieprojecten (ca. 270.000 euro budget per project) en 14 innovatieprojecten light (ca. 135.000 euro budget per project) op het programma. De MKB’s uit de projectregio krijgen een subsidie van 50 %. Onderzoeksinstellingen kunnen op een hogere subsidiepercentage rekenen.

Als aanvulling op de innovatieprojecten zijn er ook in fase II ondersteunende activiteiten benoemd. Enerzijds worden seminars en evenementen gehouden over bijscholing en het veiligstellen van jong talent, waarbij over actuele en relevante kwesties in de sector wordt onderwezen. Anderzijds worden ondersteunende activiteiten gepland waarbij niet alleen de nadruk ligt op het informeren over nieuwe technologieën en nieuwe uitgangspunten voor bestaande en toekomstige uitdagingen. Er worden thematische Denktanks ingesteld die in kleine groepen tijdens meerdere sessies bij elkaar komen. Deze groepen bestaan uit vertegenwoordigers van bedrijven en externe experts op het gebied van kennis en onderzoek. Met behulp van dit creatieve format moeten nieuwe concepten, business cases en uitgangspunten voor maatschappelijke uitdagingen worden uitgewerkt die de ondernemingen in hun bedrijven kunnen toepassen. MKB’s die deelnemen aan de interactieve workshops kunnen financiële ondersteuning krijgen voor hun personele inzet.

Gepland zijn tien seminars met gemiddeld tien deelnemers van minimaal zeven verschillende deelnemende bedrijven en zeven Denktanks met gemiddeld vier deelnemende bedrijven.

Projectpartners

Het project heeft een looptijd van tweeëneenhalf jaar. Het wordt gecoördineerd door DIL en zal samen met zeven partners uit het Nederlands-Duitse grensgebied worden uitgevoerd. De projectpartners aan de Duitse kant zijn FPI (Food Processing Initiative e.V.) en GIQS. In Nederland zijn de ontwikkelingsmaatschappijen N.V. NOM (Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland), TCNN (TechnologieCentrum Noord-Nederland), Oost NL (Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland), LIOF (Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij) alsmede BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) bij het project betrokken.

Geldgevers

FOOD2020 fase II wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung Nedersaksen, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Noordrijn-Westfalen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat alsmede de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel ondersteund. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement.

  • Subsidieprogramma: INTERREG V A
  • Looptijd: 07/18 - 12/20
  • Budget: 4,4 mln. Euro
  • Partners: GIQS + 7