Kick off meeting: BEL AIR officieel van start gegaan

Kick off meeting: BEL AIR officieel van start gegaan
Ery Tijink von der Provinz Gelderland bei seinem Grußwort | Bron: GIQS

Bij projectpartner Jansen Poultry Equipment (JPE) in het Nederlandse Barneveld vond afgelopen dinsdag de officiële start van het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject BEL AIR plaats, dat met Europese middelen gefinancierd wordt.

BEL AIR staat voor “Bringing down Endotoxin Level in and around poultry Animal housings by Innovative technologies and Internet of Things Resources” en is aangevraagd om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te evalueren om de uitstoot in pluimveebedrijven te verminderen. In totaal negen Duitse en Nederlandse projectpartners – bedrijven en verenigingen – uit de grensregio zullen tot 2020 aan het project meewerken, dat een totaal budget heeft van ongeveer 2,6 miljoen euro.

Tijdens het kick-off evenement in de Nederlandse provincie Gelderland – tevens het hart van de Nederlandse pluimveeproductie – kwamen ongeveer 40 vertegenwoordigers van de betrokken projectpartners, de geldgevers, het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal en geassocieerde en geïnteresseerde organisaties en verenigingen bij elkaar om elkaar te leren kennen en om informatie uit te wisselen over de voornemens in het project.

Belang van de regio voor de wereldwijde pluimveesector

Aan het begin van de startbijeenkomst hebben Ab Jansen, de oprichter van JPE, en Ery Tijink, vertegenwoordiger van de provincie Gelderland, de aanwezigen begroet. Ab Jansen gaf een korte toelichting op de geschiedenis van het bedrijf dat hij in 1986 heeft opgericht en was zeer verheugd dat zijn bedrijf deel uitmaakt van het BEL AIR project. In zijn toespraak noemde Ery Tijink de bijzonder sterke bilaterale betrekkingen tussen Duitsland en Nederland en het belang van grensoverschrijdende projecten voor de economie van het grensgebied en voor de culturele integratie van beide landen.

In een korte inleiding introduceerde BEL AIR projectmanager Tim Mäkelburg van leadpartner GIQS e.V. kort het emissieprobleem in de pluimveesector, de doelstellingen van het project en de geplande oplossingen voor de vermindering van schadelijke emissies aan de bron. Hij wees ook op het belang van het Duits-Nederlandse grensgebied rond de gemeenten Ede en Barneveld voor de wereldwijde pluimveesector en was zeer verheugd dat voor dit project een zeer hoogwaardig consortium kon worden samengesteld. Vervolgens stelden vertegenwoordigers van de acht overblijvende projectpartners zichzelf en hun concrete projecten voor.

Duits-Nederlands consortium

Van de projectpartners komen naast de hoofdpartner GIQS e.V. (Kleve) ook het Mikrobiologische Labor Dr. Michael Lohmeyer (Münster), de Rottmann Group (Ahaus) en het PTC Phage Technology Center (Böhnen) uit Noordrijn-Westfalen. Uit de provincie Gelderland is de onderneming Jansen Poultry Equipment (Barneveld) bij het project betrokken, uit Limburg de firma Whysor (Arcen) en uit Noord-Brabant DLV Intensief Advies (Uden), Kewi Services (Heesch) en ZLTO (‘s-Hertogenbosch).

Projectmanager Tim Mäkelburg vatte aan het einde van het evenement de kick-off samen als een groot succes: “Alle partners zijn wat dichterbij gekomen en kunnen nu volledig gemotiveerd aan het gezamenlijke project beginnen”. Het project en de hoofdpartner GIQS e.V. werden ook na afloop van het evenement zeer goed ontvangen door partners en gasten.

Het project BEL AIR wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Verdere informatie in de projectbeschrijving alsmede op de projectwebsite.