Projectpartners ontmoeten elkaar halverwege het project

Projectpartners ontmoeten elkaar halverwege het project
De BEL AIR projectpartners presenteerden hun activiteiten in Kleef.

Omdat de helft van het BEL AIR-project is bereikt, zijn vertegenwoordigers van alle negen projectpartners medio februari 2020 in het Technologiecentrum Kleef bijeengekomen om informatie uit te wisselen over de activiteiten en de tot nu toe geboekte vooruitgang.

GIQS-Projectmanager Tim Mäkelburg verwelkomde alle aanwezigen en gaf allereerst een overzicht van de huidige ontwikkelingen en de laatste onderzoeken op het gebied van endotoxinen in de pluimveehouderij. Het endotoxineprobleem is nog steeds een belangrijk onderwerp in Nederland en is de afgelopen maanden vaak de oorzaak geweest van conflicten tussen boeren, bewoners en gemeenten. Dit blijkt tevens uit een aantal nieuwsartikelen en informatiebijeenkomsten over dit onderwerp, die regelmatig gepubliceerd of georganiseerd worden. Bij de publieke discussie in Duitsland is het onderwerp endotoxine nog niet aangekomen – hoewel de vermoedde schadelijke gevolgen voor dieren, werknemers en omwonenden ook voor Duitsland gelden. In 2019 zijn er in Nederland weer een aantal rapporten en studies gepubliceerd, waaruit blijkt dat het bewijs voor een verband tussen endotoxinen en longziekten blijft toenemen.

Na de introductie door Tim Mäkelburg presenteerden de vertegenwoordigers van de acht projectpartners hun geïmplementeerde en geplande activiteiten om de uitstoot van endotoxinen in en rond pluimveestallen te verminderen. De afgelopen maanden zijn er daarom verschillende technologieën op verschillende testlocaties geïnstalleerd. Momenteel worden verschillende tests uitgevoerd om het effect van de technologieën op het voorkomen van endotoxine te onderzoeken. Tegelijkertijd wordt ook verder gewerkt aan het voorkomen van de vorming van endotoxinen nog dichter bij de bron. Dit gebeurt vooral door de invloed van drinkwater en het voer nader te onderzoeken. Het project voert ook activiteiten uit die het mogelijk moeten maken om het vrijkomen van endotoxines op middellange termijn te voorspellen met behulp van sensoren en software.

De acht projectpartners zetten hun onderzoek in het Duits-Nederlandse grensgebied voort tot eind 2020. De eerste resultaten over het potentieel van de geteste technologieën worden in de zomer verwacht.

Het project BEL AIR wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.