FOOD2020: Fase II officieel van start gegaan

FOOD2020: Fase II officieel van start gegaan
Het team van FOOD2020 met projectmanager Tim Mäkelburg (4.v.l.) van regionaalpartner GIQS e.V. | Bron: DIL/Jörg Sarbach

Bij de feestelijke afronding van fase I van FOOD2020 viel meteen het startschot voor de voortzetting in fase II. Plaats van handeling was DIL, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. Ruim vijftig vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en wetenschap waren naar Quakenbrück gekomen. Het grensoverschrijdende karakter was goed af te lezen aan de gastenlijst, met namen als Dirk Brengelmann, ambassadeur van Duitsland in Nederland en Max Krämer (Bugfoundation GmbH) die het innovatieproject presenteerde dat zijn bedrijf als deelnemer aan een Duits-Nederlands consortium in de eerste fase van FOOD2020 met succes heeft kunnen afronden.

Dr. Volker Heinz, directeur van DIL, heette als leadpartner van FOOD2020 de deelnemers van harte welkom en toonde zich verheugd over de positieve feedback. De Duitse ambassadeur in Nederland, Dirk Brengelmann, wees op het belang van het INTERREG-programma voor de grensoverschrijdende samenwerking en benadrukte dat FOOD2020 in die zin een uitstekend voorbeeld is van een goede invulling van dat programma.

Projectcoördinator Christian Kircher (DIL e.V.) ging in op de globale trends en uitdagingen in de foodbranche en lichtte toe hoe FOOD2020 bedrijven helpt bij het implementeren van innovaties. Fase I van FOOD2020 is zeer succesvol geweest. 112 bedrijven konden nieuwe producten en processen ontwikkelen binnen innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies, en in totaal 452 bedrijven namen deel aan de diverse events van FOOD2020. Daarnaast kon 5,2 miljoen euro worden gebruikt voor versterking van de Duits-Nederlandse grensregio. In een korte video vertelden vijf bedrijven over hun ervaringen met FOOD2020.

In de tweede fase van FOOD2020 zal gewerkt worden aan diverse uitdagingen voor de sector op sociaal en maatschappelijk gebied. Daarvoor worden negentien innovatieprojecten en zeven Think Tanks opgezet, bestaande uit kleine groepjes specialisten rond bepaalde thema’s waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor actuele en toekomstige uitdagingen. 

Spreker Max Krämer (Bugfoundation GmbH) | Quelle: DIL/Jörg Sarbach

Max Krämer ging in op een Duits-Nederlands innovatieproject dat in fase I is afgerond. Deelname aan het project heeft voor Bugfoundation zichtbare resultaten opgeleverd, waaronder de marktintroductie in Duitse supermarkten. “We hadden alleen nog maar een idee, namelijk om insecten te gebruiken als voedingsbron, maar dat idee had nog een hele weg te gaan voordat het rijp was voor de markt. FOOD2020 heeft ons in staat gesteld om een marktrijp product te ontwikkelen. Dus voor ons was het echt de jackpot.”, benadrukte Max Krämer. “We kunnen FOOD2020 absoluut aanbevelen. Het is een grensoverschrijdend project waarbij je partners aan de andere kant van de grens leert kennen en uiteindelijk ook met hen gaat samenwerken.” Daarna presenteerden enkele bedrijven in de foyer innovatieve producten die ontwikkeld zijn in de eerste fase van het project.

Het officiële startschot voor fase II van FOOD2020 is gevallen! Bedrijven kunnen zich vanaf nu laten adviseren over de kansen die deelname aan FOOD2020 voor hun eigen bedrijf biedt. Belangrijke thema’s in het project zijn  “voedselzekerheid”, “duurzame voedingsmiddelen”, “voedselveiligheid”, “gezonde voeding” und “sociale innovaties”.

Het tweeënhalf jaar durende project wordt gecoördineerd door DIL en samen met zes partners uit de Duits-Nederlandse grensregio uitgevoerd. Projectpartners aan de Duitse kant zijn DIL e.V., FPI – Food Processing Initiative e.V. en GIQS e.V. In Nederland zijn dat de ontwikkelingsmaatschappijen NOM, Oost NL, Liof – NV Industriebank en BOM.

FOOD2020 fase II wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung Nedersaksen, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Noordrijn-Westfalen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat alsmede de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel ondersteund. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement. Leadpartner is het DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. in Quakenbrück.

Verdere informatie in onze projectbeschrijving alsmede op de projectwebsite.