Food Pro·tec·ts

Food production technologies for trans-boundary systems

Dit project, waar GIQS Lead Partner is en het werk van talrijke partnerorganisaties coördineert, loopt van juli 2016 tot en met december 2020. De prioriteit is het verhogen van grensoverschreidende innovatiekracht in het programmagebied. Het project heeft een budget ter hoogte van bijna 10 miljoen euro.

Bron: scusi/fotolia.com

Food Pro·tec·ts  is ontwikkelt om technologische innovatie van hoogste kwaliteit naar het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven te kunnen brengen. Om deze uitdaging te kunnen bereiken zijn er zakenlui uit de regionale agri en food sector in verschillende technologische innovatieclusters uitgenodigd, om hier van innovatie deskundigen te kunnen leren hoe nieuwe technologieen ontwikkelt en gebruikt kunnen worden.

De technologische producten die in dit project zullen worden gerealiseerd zijn enerzijds nauwkeurig afgestemd op de eisen en behoeften van vooral regionale MKB’ers. Anderzijds worden ze ontwikkeld om de concurrentiepositie van de gehele regio ten opzichte van andere agrifood regio´s wereldwijd verder te kunnen versterken en verbeteren.

De projectpartners willen bovendien een bijdrage leveren aan het transitiedenken in de sector. De moderne maatschappij verwacht dat de productie en het aanbod van voedingsmiddelen gebaseerd zijn op duurzaamheid, regionaliteit en kwaliteit.

Speerpunten en partners

Het project heeft een looptijd van vier jaar. De in totaal 22 projectpartners zijn in zeven verschillende innovatieclusters georganiseerd en beschikken er over een budget van bijna 10 miljoen euro. Inhoudelijk gezien maken er de volgende thematische speerpunten deel van het project uit: het verbeteren van de consumentenbescherming en –voorlichting, het verminderen van water- und voedingsverspilling binnen de productie, het vergroten van diergezondheid en –welzijn en het opsporen van nieuwe mogelijkheden om uit biomassa nieuwe producten van hoge kwaliteit te maken.

Naast GIQS als Lead Partner zijn er in totaal 21 andere partners aan het project Food Pro·tec·ts verbonden: Blue Engineering, ChainPoint BV, Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG, Hochschule Rhein-Waal, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, IVD (Gesellschaft für Innovative Veterinärdiagnostik mbH), UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen), DLV Intensief Advies BV, Inno+ BV, Veravis GmbH, Wageningen UR, Kreis Borken, Grenol GmbH, Soepenberg BV, Marel Poultry B.V., NGN Pro-active B.V., NGN-Products B.V., Gemeente Venray, ZLTO sowie CJ Wildbird Foods Ltd/Vivara.

Geldgevers

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

  • Subsidieprogramma: INTERREG V A
  • Looptijd: 07/16 - 12/20
  • Budget: 10 mln. Euro
  • Partners: GIQS + 21