Geschiedenis

Ontwikkeling van de vereniging GIQS e.V.

2022

oktober 2022
 • Prof. Dr. Martin Hamer neemt tijdens de Algemene Vergadering het voorzitterschap van de Raad van Toezicht over van Prof. Dr. Brigitte Petersen.

2021

december 2021
 • Prof. Dr. Martin Hamer is tijdens de Algemene Vergadering gekozen als vierde lid van de Raad van Toezicht van GIQS.

2019

december 2019
 • Goedkeuring van het INTERREG V A-project TreeMania door de stuurgroep INTERREG/euregio rijn-maas-noord. Het project heeft tot doel duurzame methoden te ontwikkelen voor het kweken, planten en onderhouden van bomen en struiken in stedelijke gebieden.

2018

september 2018
 • Kick-off meeting van het nieuwe INTERREG V A-project BEL AIR, waarbij GIQS leadpartner is.
september 2018
 • Kick-off meeting van de tweede fase van het INTERREG V A-project FOOD202020, waarin GIQS een van de regionale partners is. Hoofdpartner is het Deutsche Institut für Lebensmitteltechnologie (DIL) in Quakenbrück.

2017

mei 2017
 • Op de ledenvergadering werd besloten, de statuten van GIQS aan te passen. Bovendien werd een nieuw tweehoofdig bestuur gekozen. Hiertoe behoren Dr. Oliver Breuer (Voorzitter) en Tim Mäkelburg (Plaatsvervangend voorzitter).
februari 2017
 • Kick-off meeting van het nieuwe INTERREG V A-project Food Pro·tec·ts, waarbij GIQS leadpartner is.

2016

oktober 2016
 • Bij de ledenvergadering werd Dr. Judith Kreyenschmidt nieuw in het GIQS-bestuur gekozen en vervangt ermee Dr. Maren Bruns als plaatsvervangende voorzitter.
februari 2016
 • Kick-off meeting van het nieuwe INTERREG V A-project FOOD2020, waar GIQS een van meerdere regionaalpartners is.

2015

januari 2015
 • Kick-off meeting van het nieuwe, van het Duitse ministerie van landbouwen de Duitse Rentenbank gesubsidieerde project MarkiT (Markenfleischprogramm zur Integration von Tierwohl).

2014

november 2014
 • De ledenvergadering gaat akkoord met een wijziging van de GIQS-statuten. Toekomstig is er een honorair bestuur, bestaand uit drie personen zoals een honorair raad van toezicht met het hoofddoel controle en advies van het bestuur. Leden van het bestuur zijn Dr. Martin Hamer (Voorzitter), Dr. Oliver Breuer (1. Plaatsvervanger) en Dr. Maren Bruns (2. Plaatsvervangster).
april 2014
 • Goedkeuring van de studie " Wirtschaftlich Impfen ", gesubsidieerd door INTERREG IV-middelen.
maart 2014
 • Dr. Martin Hamer gaat een nieuwe uitdaging aan, hij start zijn nieuwe baan bij het "Internationale Zentrum für Nachhaltige Entwicklung" aan de hogeschool Bonn-Rhein-Sieg, maar blijft honorair voor de vereniging als bestuurslid werken.

2013

november 2013
 • De ledenvergadering kiest Dr. Martin Hamer als nieuwe voorzitter. Prof. Dr. Brigitte Petersen werd als plaatsvervangende voorzitster herkozen – even als Johan Zandbergen en Dr. Helmut Saatkamp.
januari 2013
 • Goedkeuring en kick-off van het nieuw project e-H@C HUPAction. GIQS is projectpartner en verantwoordelijk voor de organisatie van een crisisoefening.

2012

september 2012
 • Veranderingen in het bestuur: Peter van der Wolf en Ruud Huirne stellen zich niet meer kandidaat. Hun taken worden overgenomen van Johan Zandbergen (financiën) en Helmut W. Saatkamp (notulist).
augustus 2012
 • GIQS is nu lid van "go-cluster - exzellent vernetzt!", een initiatief van het Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi).

2011

oktober 2011
 • Goedkeuring van het project "Frucht macht Schule". Het project tracht het concurrentievermogen van SMEs in de fruit- en groenteteelt te verhogen.
oktober 2011
 • Toekenning van het bronzen label van de der European Cluster Excellence Initiative.

2010

oktober 2010
 • Goedkeuring van het project SiLeBAT (Sicherstellung der Futter- und Lebensmittelwarenkette bei bio- und agro-terroristischen (BAT)-Schadenslagen), GIQS is subcontractor.
april 2010 - maart 2011
 • Start van de eerste fase van MeKoTech (Netzwerk zur sektorspezifischen Technologieentwicklung überbetrieblicher Mess- und Kommunikationssysteme im Qualitätsmanagement von Wertschöpfungsketten der Agrar- und Ernährungswirtschaft).

2009

juli 2009
 • Goedkeuring van het project "Safeguard". Het INTERREG IV A project bevat 9,35 miljoen Euro. Het projectconsortium houdt zich voornamelijk bezig met vraagstellingen op het gebied van zoönosen, besmettelijke dierziekten en de voedselveiligheid in de Duits-Nederlandse grensregio.
september 2009
 • Goedkeuring van het project QUARISMA, een project van Europese partners uit wetenschap en bedrijfsleven. Het wordt gefinancierd middels IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways), een programma binnen het 7de framework program van de EU. ein Projekt europäischer Partner aus Industrie und Wissenschaft, das durch das Element IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways) der Marie-Curie-Maßnahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms der EU gefördert wird.
september 2009
 • Goedkeuring van het project FIN-Q.NRW. Het netwerk "Innovation durch Qualitätskommunikation (FIN-Q.NRW)" wordt gefinancierd door het initiatief "Ernährung NRW".

2008

oktober 2008
 • Tweede jaarlijkse conventie Q-PorkChains in Rennes, Frankrijk.
januari 2008
 • Na een grondige evaluatie heeft GIQS met succes deelgenomen aan de benchmarking van het initiatief "Kompetenznetze Deutschland" en is lid geworden van dit initiatief.

2007

19 - 22 november 2007
 • Eerste jaarlijkse conventie Q-PorkChains in Monells, Spanje.
november 2007
 • Startpunt van het project "AIDA – Allianzen für Informations- und Dienstleistungs-Agenturen" voor het horizontale bundelen van coördinatietaken binnen het kwaliteits-, gezondheids- en risicomanagement van de vleessector.
3 - 6 oktober 2007
 • Tweede PromStap bijeenkomst van het jaar in Vidin, Bulgarije.
augustus 2007
 • Het Q-PorkChains industrieplatform voor de Europese varkensvleesindustrie, beheerd door GIQS, gaat online.
juni 2007
 • Secretariswisseling: Dr. Gereon Schulze Althoff gaat na meer dan vijf jaar een nieuwe uitdaging aan. Hij wordt vervangen door Dr. Martin Hamer.
januari 2007
 • Start van het project Q-PorkChains in het kader van het 6de framework program van de EU.

2006

18 - 21 oktober 2006
 • PromSTAP-congres in Genua, Italië.

2005

juni 2005
 • Goedkeuring van het vierde project "Risiken beherrschen" in het kader van INTERREG III A.
januari 2005
 • Goedkeuring van de INTERREG III C-initiatief "PromSTAP – Promoting the Stable to Table Approach".

2003

september 2003
 • Goedkeuring van het derde project "Grenzüberschreitende Qualitätssicherungssysteme in der Obst- und Gemüsewirtschaft" in het kader van het INTERREG III A-initiatief van de Euregio Rhein-Maas-Nord.

2002

4 december 2002
 • Uitreiking van de coöperatieprijs "Food Processing NRW" van de Food-Processing Initiative in Dortmund.
oktober 2002
 • Goedkeuring van het tweede project "Grenzüberschreitende Qualitätssicherungssysteme in der Lebensmittelwirtschaft" in het kader van het INTERREG III A-initiatief van de Euregio Rhein-Maas-Nord.
mei 2002
 • Ledenvergadering 2002 en verkiezing nieuw bestuur: Prof. Dr. B. Petersen (voorzitter), Dr. Peter van der Wolf (penningmeester), Dr. Helmut Saatkamp (notulist).

2001

december 2001
 • Goedkeuring van het eerste project: " Grenzüberschreitende Qualitätssicherungssysteme in der Fleischerzeugung " in het kader van het INTERREG III A-initiatief van de Euregio Rijn-Waal.

2000

2000
 • Eerste aanzet tot de start van een Duits-Nederlandse coöperatie voor netwerkonderzoek in de agro-food sector in Brussel.