Ledenvergadering: GIQS raad van bestuur bevestigd in functie

Ledenvergadering: GIQS raad van bestuur bevestigd in functie

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ledenorganisaties en de Raad van Toezicht vond dit jaar eind mei de GIQS ledenvergadering plaats in het Technologie-Zentrum Kleve. Naast een terugblik op 2018 en de vooruitzichten voor het lopende boekjaar stonden de verkiezingen van de Raad van Bestuur op de agenda.