Project ontwikkelt mechanische methode om bodem los te maken

Project ontwikkelt mechanische methode om bodem los te maken
In het project werd een mechanisch systeem voor het losmaken van de bodem ontwikkeld waarbij samengeperste lucht in de grond wordt geblazen om verdichte bodemlagen weer los te maken

Een jaar lang heeft GIQS e.V. samen met de Nederlandse loonwerker De Mulder-Strijbosch gezocht naar een oplossing voor grootschalige bodemverdichting in het kader van het project “Unser Boden/Onze Bodem” van het INTERREG V A programma. Aan het einde van de grensoverschrijdende samenwerking is het machinaal losmaken van grond nu veel efficiënter dan manuele methoden.

Steeds meer bodems worden samengeperst – hetzij doordat er zware voertuigen overheen rijden, hetzij doordat er grote mensenmassa’s overheen lopen en druk uitoefenen. De gevolgen hiervan zijn minder bodemleven, minder opname van voedingsstoffen door planten, een belemmerde groei en een grotere vatbaarheid van planten en bomen voor ziekten en plagen.

Samen met de onderneming De Mulder & Strijbosch en in samenwerking met de geassocieerde partner SoilMania heeft GIQS e.V. bijgedragen aan de ontwikkeling van een mechanisch bodemlosmaaksysteem waarbij samengeperste lucht in de bodem wordt geblazen om verdichte bodemlagen weer los te maken. De scheuren in de bodem die daardoor ontstaan, zorgen voor een betere gasuitwisseling tussen de bodem en de atmosfeer. Een compostmengsel, dat vervolgens wordt gebruikt om de ontstane gaten in de grond te vullen, zorgt ook voor een beter bodemleven.

De uitgevoerde projectactiviteiten bouwden voort op de resultaten van het INTEREG V A-project TreeMania, dat nog steeds loopt. Het innovatieve mechanische proces dat in “Onze Bodem” is ontwikkeld, is effectiever en efficiënter dan de voorheen gebruikte handmatige bodembewerking met een persluchtlans, zodat bodemverbetering in dezelfde tijd op een veel groter oppervlak kan worden uitgevoerd: “Op het moment dat je een machine gebruikt die gewoon blijft draaien, kun je veel meer doen. En dan kun je het goedkoper en aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat je meer bomen kunt behandelen,” zegt boomexpert Willy Détiger van samenwerkingspartner SoilMania.

Onze bodem is medegefinancierd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het werd begeleid door het programmamanagement van de Euregio Rhein-Waal.