Presentatie in het Ministerie van economische zaken NRW

Presentatie in het Ministerie van economische zaken NRW
Dr. Oliver Breuer presenteerde de tussenstand van het lopende INTERREG V A-project Food Pro·tec·ts en waagde een eerste blik op mogelijke onderwerpen voor de komende subsidiefase. | Bron: GIQS

Vertegenwoordigers van GIQS waren uitgenodigd om eind april tijdens een gesprek bij het ministerie van economie, innovatie, digitalisering en energie (MWIDE) van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) de voortgang van het INTERREG-project Food Pro·tec·ts te presenteren.

De voordracht bij het ministerie in Düsseldorf vond plaats halverwege de actuele subsidiefase van de Europese Territoriale Samenwerking (ETZ), kortom INTERREG V (2014-2020). Hier werden de deelnemers door middel van verschillende presentaties geïnformeerd over de stand van zaken in de programma’s INTERREG V A Deutschland-Nederland, INTEREEG V A Euregio Maas-Rijn, INTERREG North-West Europe zoals INTERREG Europe.

Dr. Oliver Breuer, projectmanager bij de leadpartner GIQS voor het project Food Pro·tec·ts, stelde de aanwezigen tijdens zijn presentatie de inhoud en het doel van het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject voor en gaf een kijkje in de eerste resultaten en successen van verschillende werkgroepen bestaande uit partners uit NRW en Nederland.

Een van de onderwerpen van de presentatie was ook de vooruitblik op de toekomst van het INTERREG-programma. Hier werd medegedeeld, dat door de commissies van het Nederlands-Duitse INTERREG-programma pas geleden een voorbereidingsgroep gevormd is voor de komende, vermoedelijk in het jaar 2022 startende, INTERREG VI-periode. Ook GIQS bereidt zich al op de toekomstige subsidieperiode voor, vertelde Dr. Oliver Breuer aan het einde van zijn presentatie. Zo zijn zij ermee begonnen in het eigen netwerk een enquête te houden over onderwerpen, die binnen de agrofoodsector in de komende tien tot vijftien jaar vermoedelijk een belangrijke rol gaan spelen. Eerste resultaten van deze enquête konden al door de heer Breuer aan de aanwezigen gepresenteerd worden.

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.