Risiken beherrschen

Innovaties in de preventie en de bestrijding van dierziekten

De grensoverschrijdende ontwikkeling en toetsing van effektieve werktuigen voor preventie en bestrijding van dierziekten is de voornamelijke doelstelling van de projectgroep Risico´s beheersen. Duitse en Nederlandse spelers uit overheid en bedrijfsleven werken op initiatief van de Landbouwministeries uit Nederland en Noordrijn-Westfalen samen aan gemeenschappelijke oplossingen: Het Duits-Nederlandse grensgebied wordt opgrond van zijn hoge aantal dieren en de veelvuldige handelsbetrekkingen als eén risicogebied voor dierziekten beoogd. Daaruit volgd niet alleen een behoefte naar een nauwe overeenstemming van de tot nu toe nationaal uitgerichte dierziektebeleid maar een gemeenschappelijk aanpak van preventie en beheersing van dierziekten.

Bron: GIQS

Rampzalige dierziekten – daarbij horen de Mond- en Klauwzeer (MKZ), de Klassieke Varkenspest (KVP) en de Aviaire Influenza (AI) – zijn zelden maar gevaarlijke gebeurtenissen.

In crisistijd zijn de consequenties voor bedrijfsleven en dierenwelzijn enorm. Niet alleen de getroffen regio maar vaak ook de handelspartner in de hele wereld ondervinden de gevolgen van een uitbraak. De bij vergelijking korte uitbraak van MKZ in 2001 in Nederland liet een verlies voor de hele economie van in totaal een miljard euro achter.

De taken van de projectgroep werden onder de titels preventie en bestrijding in zes paketten gedeelt.

Doel van één werkpaket is de ontwikkeling van een nieuw waarschuwingssysteem waarmee men de ontdekking van een virus zou kunnen versnellen. Voor het geval dat een dierziektenvirus slechts enkele dagen eerder kan worden opgespoort dan tot nu toe mogelijk, zou het verlies voor het bedrijfsleven duidelijk afnemen. Twee extra werktuigen voor de preventie zullen worden geconstrueerd en getoetst – een model voor een bedrijfsoverkoepelend Informatiemanagement en een methode voor een risicogebaseerde bedrijfscontrole. Deze ontstaan ten behoeve van de verbetering van de Duits-Nederlandse samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Nieuwe strategiën voor een grensoverschrijdende dierziektenbestrijding worden in het kader van werkpaket 2 geformuleerd. In nauwe samenwerking tussen wetenschappers van de universiteiten in Bonn en Wageningen zullen simulatieprogrammas ontstaan waarmee de economische gevolgen van een dierziektenuitbraak kunnen worden voorspeld. Daaruit komen instructies voort die het opstellen van een concept voor een Duits-Nederlands draaiboek mogelijk maken. Het draaiboek wordt exemplair voor de bestrijding van Klassieke Varkenspest uitgewerkt.

De politieke basis voor een uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking is reeds tot stand gebracht. Daarom wordt er binnen de grenzen van het project op gelet dat er uiteindelijk een operatieve omzetting van de politieke intentieverklaringen naar de alledagseheid van boeren, adviesgevers, slacht- en verwerkingsondernemen en crisismanagement tot stand wordt gebracht.

Projectpartners

Erzeugergemeinschaft Rheinland
Vion Food Group/Sovion

Geldgevers

Risiken beherrrschen wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG III A-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nederlandse ministerie van Landbouw, de ministeries van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en de provincie Limburg. Het wordt begeleid door het programmabeheer van de euregio rijn-maas-noord.

  • Subsidieprogramma: INTERREG III A
  • Budget: 996.825 Euro
  • Looptijd: 01/06 - 06/08
  • Partners: GIQS + 7