Ledenvergadering: Overdracht in de Raad van Toezicht

Ledenvergadering: Overdracht in de Raad van Toezicht
Bestuursvoorzitter Oliver Breuer met Brigitte Petersen en Martin Hamer

De ledenvergadering van GIQS e.V. vond dit jaar voor het eerst plaats als hybride evenement, na de Corona-gerelateerde online versies in de twee voorgaande jaren. Een deel van de leden was naar het Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse van de Landwirtschaftskammer NRW in Bad Sassendorf gekomen om het evenement bij te wonen. Anderen deden digitaal mee via een videoconferentie.

In het verslag van de raad van bestuur spraken de twee voorzitters van de vereniging, dr. Oliver Breuer en dr. Tim Mäkelburg, over de activiteiten van GIQS in het boekjaar 2021 en de huidige ontwikkelingen. Zij presenteerden de lopende en afgelopen grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten met GIQS als leadpartner of partner. Zij bespraken ook aanvragen voor nieuwe projecten in de programma’s Interreg VI A en het Duitse innovatiepartnerschap voor de landbouw en bespraken verdere projectideeën met de leden. Bij de daaropvolgende verkiezingen werden beide bestuursleden in hun functie bevestigd.

Bij het volgende agendapunt “Raad van Toezicht” vond een generatiewisseling plaats aan de top van het toezichthoudend orgaan. Prof. dr. Brigitte Petersen, die sinds 2014 voorzitter was van de Raad van Toezicht, deed op eigen initiatief afstand van het voorzitterschap van het honorair toezichthoudend orgaan en droeg het over aan prof. dr. Martin Hamer. Petersen prees de bereidheid van Hamer om de functie over te nemen als een “zeer goede beslissing”. Petersen zei dat GIQS in de toekomst kan profiteren van de brede expertise van Hamer, aangezien hij sinds 2014 directeur is van het Internationale Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) en docent bodem en biomassa aan de Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS).

Martin Hamer zelf toonde zich dankbaar voor de benoeming en sprak van een “grote verantwoordelijkheid” die de nieuwe functie hem geeft. GIQS-bestuursvoorzitter dr. Oliver Breuer bedankte beide commissarissen en benadrukte in het bijzonder de jarenlange inzet van Brigitte Petersen voor de vereniging. Zij blijft voor de rest van de verkiezingsperiode lid van de vierkoppige Raad van Toezicht, waarin naast haar en Martin Hamer ook dr. Helmut Saatkamp en Johan Zandbergen zitting hebben.