Workshop: Eigentijdse benaderingen voor agrofoodbedrijven

Workshop: Eigentijdse benaderingen voor agrofoodbedrijven

Een snel groeiende bevolking wereldwijd, veranderende levensstijlen en consumptiegewoonten en een groeiend bewustzijn van de milieuproblematiek onderstrepen het toenemende belang van duurzame en hulpbronnenbesparende productiemethoden in de landbouw- en levensmiddelensector. Een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare middelen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Bedrijven moeten inspelen op de toenemende eisen van consumenten met betrekking tot de diversiteit, kwaliteit en milieuvriendelijkheid van hun producten. Dit vereist technische, sociale en organisatorische innovaties die op bedrijfsniveau moeten worden ontwikkeld en/of geïmplementeerd. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat innovaties niet alleen economisch concurrerend, maar ook volledig duurzaam zijn?

Wetenschappers en ondernemers zullen op 26 september 2018 op de Hochschule Rijn-Waal in Kleef proberen deze vragen te beantwoorden. De gratis workshop, die deel uitmaakt van het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject Food Pro·tec·ts, geeft inzicht in de onderwerpen duurzaamheid, innovatie en levenscyclusanalyse.

Meer informatie vindt u in de evenementenkalender en in de evenementenkalender en in de flyer.

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.