SafeGuard

Veiligheid en risicopreventie in de vee- en vleessectoren

Het D-NL grensgebied heeft een van de hoogste veedichtheden van Europa. Hier vindt u bedrijven uit de hele vleesproductieketen. Daarom is er veel belangstelling voor een systematische bestrijding van zoönoses en dierziekten en voor een verbetering van de voedselveiligheid – thematische prioriteiten van het SafeGuard-project.

Bron: Hans Udry/pixelio.de

Eén van de belangrijkste bedrijfstakken in de grensregio D-NL, de landbouw- & voedselsector, staat continu onder druk om zich aan te passen om zo zijn concurrentiepositie op de nationale en internationale markten te handhaven. Gezien het hoge loonniveau in Duitsland en Nederland is het noodzakelijk om de technische en organisatorische vooruitgang te versnellen om de potentiëlen voor arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde, in het bijzonder in de sectoren met betrekking tot het dierlijke veredelingsbedrijf, voor de toekomst te behouden c.q. nog sterker toegankelijk te maken.

Tegen deze achtergrond hebben experts uit NRW, Nedersaksen en Nederland voor aanvang van het project de sterke en zwakke punten van preventie-, controle- en monitoringmaatregelen tot en met het crisismanagement op het gebied van de agro-business systematisch geanalyseerd. Er vond drie keer werkoverleg met vertegenwoordigers van de verantwoordelijke Ministeries van Landbouw, nationale overheden, districten en steden in de grensregio, bedrijven en researchinstellingen plaats in de betrokken regios waarin de kernonderwerpen gedefinieerd werden, die regionaal en supraregionaal gezien een hoge mate aan economische en maatschappelijke relevantie hebben.

Aan beide kanten van de grens werd duidelijk dat de systematische bestrijding van zoönosen en epidemische dierziekten, alsmede de verbetering van de voedselveiligheid en -kwaliteit van centraal belang is voor één van de regios in Europa met de grootste veedichtheid en de meeste bevolking. Het project zal door de doelgerichte stimulatie van de transfer van technologie en kennis tussen researchinstellingen en het bedrijfsleven en overheidsinrichtingen, nieuwe maatstaven zetten op het gebied van organisatorische procedures (risico-gerichte levensmiddelencontrole, vroege waarschuwingssystemen, bestrijding van bedrijfscriminaliteit, crisismanagement, informatie- en communicatiemodellen, enz.) en technische innovaties (web-based datawarehouse-oplossingen, effectgerelateerde analyse, diagnostiek, e-learning, enz.) in ketens voor de toegevoegde waarde van levensmiddelen van dierlijke herkomst.

Door de systematische bundeling en stimulatie van de bestaande potentiëlen (sterke punten sterker maken) wordt een grensoverschrijdend „agro-business“ cluster gevormd dat met zijn economische en innovatieve kracht ver buiten het stimulatiegebied een voorbeeldfunctie zal hebben.

Opmerking: De naam SafeGuard betekend Sound Animals and healthy Food within the Euregio Guaranteed by an United Approach [between Dutch and German / public and private entities] that facilitates averting danger in Rural [cross border] Districts.

Partners

Geldgevers

SafeGuard wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Bundesländer Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alsmede de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Noord-Brabant, Limburg en Groningen. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

  • Subsidieprogramma: INTERREG IV A
  • Budget: 9,3 mln. Euro
  • Looptijd: 07/08 - 06/13
  • Partners: GIQS + 34