Eerste resultaten na de helft van het project

Eerste resultaten na de helft van het project
GIQS-projectmanager Dr. Oliver Breuer (rechts) verwelkomt de nieuwe projectpartner Gus van der Feltz (Blue Engineering)

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het INTERREG-programma en de medefinancieringsinstellingen werden ter gelegenheid van de helft van de looptijd van Food Pro·tec·ts de recente projectresultaten op 18 oktober 2018 in Venlo gepresenteerd.

In de Villa Flora verwelkomde Saskia Goetgeluk, directeur van de Brightlands Campus Greenport Venlo, de Duitse en Nederlandse gasten met een kort welkomstwoord. Zij lichtte de structuur van de Brightlands Campus in Venlo toe en benadrukte het belang van grensoverschrijdende projecten voor de verdere positieve ontwikkeling van de hele regio.

Daarna gaven de clustermanagers inzicht in de tussentijdse status en de planning van de komende projectactiviteiten binnen de vijf verschillende technologieclusters (TIC). Zo toonde het project aan dat spectroscopische methoden kunnen worden gebruikt om onmiddellijk bacterietellingen op vers vlees te bepalen (TIC 1), dat zoönoses in de varkensproductie ook kunnen worden opgespoord met behulp van Oral Fluid technologie (TIC 2), dat nieuwe technologieën het mogelijk hebben gemaakt om het stalklimaat in varkensstallen te verbeteren (TIC 3), dat er een internet-gebaseerde voermonitoring is ontwikkeld voor pluimvee (TIC 4) en dat er met succes onderzoek is gedaan naar de biomassamateriaalstromen (TIC 5).

Ook aanwezig was een vertegenwoordiger van de nieuwe projectpartner Blue Engineering B.V., die zich in augustus 2018 bij de werkgroep in Cluster 1 heeft aangesloten. De presentaties werden gevolgd door een gelegenheid voor vragen en discussie. De aanwezigen waren zeer tevreden over de algemene ontwikkelingsstatus van het project.

In de aanloop naar het evenement ontmoetten enkele van de gasten elkaar al in Venlo voor een informatieve rondleiding en een gezamenlijke lunch in de versmarkt Beej Benders op het Nolensplein. Het innovatieve marktconcept van de familie Benders, waarin regionaliteit en duurzaamheid centraal staan, werd gepresenteerd door de dochter van de eigenaar, Niki Benders. Enkele impressies van het bezoek aan versmarkt Benders en de stuurgroepvergadering in Villa Flora zijn te vinden in de video.

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.