Ledenvergadering: GIQS raad van bestuur bevestigd in functie

Ledenvergadering: GIQS raad van bestuur bevestigd in functie

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ledenorganisaties en de Raad van Toezicht vond dit jaar eind mei de GIQS ledenvergadering plaats in het Technologie-Zentrum Kleve. Naast een terugblik op 2018 en de vooruitzichten voor het lopende boekjaar stonden de verkiezingen van de Raad van Bestuur op de agenda.

De voorzitter Dr. Oliver Breuer en vicevoorzitter Tim Mäkelburg legden de zakelijke ontwikkeling van GIQS in het afgelopen jaar uit aan de aanwezige leden. Met de lopende projecten Food Pro·tec·ts en FOOD202020, alsmede de in 2018 gelanceerde project BEL AIR en de voltooide MarkiT, draaide het GIQS-team vorig jaar op volle capaciteiten. Alle projecten verliepen grotendeels volgens plan en lieten goede (tussentijdse) resultaten zien. Daarnaast was het GIQS-team eind 2018 en begin 2019 druk bezig met twee extra projectaanvragen en een vooruitblik op de komende INTERREG-fase vanaf 2021, die ook een belangrijk werkterrein voor het team en de Raad van Bestuur in de tweede helft van dit jaar zullen zijn.

Een ander agendapunt was de herverkiezing van de raad van bestuur. Dr. Oliver Breuer, de vorige voorzitter van de raad van bestuur, maakte eerst een positieve balans op van het werk van de raad van bestuur in het afgelopen jaar. Volgens Breuer, die ook namens zijn collega Mäkelburg sprak, bleef de samenwerking met het team, de raad van toezicht en niet in de laatste plaats met elkaar uitstekend functioneren. Belangrijke doelen werden bereikt en belangrijke nieuwe doelen werden gedefinieerd. De voorzitter van de raad van toezicht, Prof. Dr. Brigitte Petersen (Universiteit Bonn), stelde daarom voor om de twee leden van de raad van bestuur te herkiezen, wat door de algemene vergadering werd bevestigd. Beide bestuursleden aanvaardden de verkiezing en bedankten voor het hernieuwde vertrouwen.