Food Pro·tec·ts: Kick-off event van het nieuwe INTERREG-project

Food Pro·tec·ts: Kick-off event van het nieuwe INTERREG-project
Dr. Oliver Breuer presenteert het nieuwe INTERREG-project | Bron: GIQS

Afgelopen dinsdag vond de officiële start plaats van het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject Food Pro·tec·ts, gefinancierd met Europees geld, in de Zuid-Nederlandse stad ‘s-Hertogenbosch.

Food Pro∙tec∙ts staat voor “Food production technologies for trans-boundary systems” en is ontwikkeld om technologische innovatie van hoogste kwaliteit naar het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven te kunnen brengen. In het project werken tot medio 2020 in totaal 18 Duitse en Nederlandse projectpartners – bedrijven en kennisinstellingen – uit de grensregio samen en beschikken daarbij over een budget van bijna tien miljoen Euro. De zeven verschillende projectclusters hebben de doelstelling, samen nieuwe technologieën te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Tijdens de kick-off meeting, dat in het provinciegebouw van Noord-Brabant plaatsvond, kwamen rond 50 vertegenwoordigers van de projectpartners, cofinanciers en Euregio Rijn-Waal samen, om elkaar te leren kennen en zich over de activiteiten en doelstellingen van de zeven projectclusters te informeren. “Het event was een groot succes”, zei Dr. Oliver Breuer van de project lead partner GIQS e.V. na afloop van de kick-off. “Ook de deelnemers waren erg positief over het event. Alle partners zijn blij, dat ze na lange voorbereidingen nu eindelijk samen kunnen starten met de projectactiveiten”, aldus Breuer, die met zijn team de coördinatie van het project op zich neemt.

De volgende thematische speerpunten maken deel uit van Food Pro·tec·ts: het verbeteren van de consumentenbescherming en -voorlichting, het verminderen van water- en voedselverspilling binnen de productie, het vergroten van diergezondheid en -welzijn en het opsporen van nieuwe mogelijkheden om uit biomassa nieuwe producten van hoge kwaliteit te maken.

Het project Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Verdere informatie over Food Pro·tec·ts vindt u hier.