Raad van toezicht

Verkozen leden

De raad van commissarissen bestaat uit maximaal drie leden die worden gekozen door de algemene vergadering. Daarnaast kan de Raad van Toezicht worden uitgebreid met maximaal drie extra personen die geen lid van de Vereniging hoeven te zijn. De zittingsduur van de leden van de raad van commissarissen is drie jaar.

Johan Zandbergen, Helmut Saatkamp, Brigitte Petersen und Martin Hamer | Bron: Frank Homann

Prof. Dr. Martin Hamer

Prof. dr. Martin Hamer was van 2013 tot 2017 voorzitter van het bestuur van GIQS. Hij was van 2005 tot 2014 in dienst van GIQS. Martin Hamer werd in december 2021 gekozen tot als lid van de Raad van Toezicht en trad in oktober 2022 aan als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is sinds 2014 directeur van het Internationalen Zentrums für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) en hoogleraar Bodem en Biomassa aan de Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS).

Dr. Helmut W. Saatkamp

Dr. Helmut W. Saatkamp was van september 2012 tot november 2014 secretaris van GIQS. De ledenvergadering verkoos hem in november 2014 tot lid in het nieuw opgerichte raad van toezicht. Hij is ‘accociate professor’ aan de Universiteit Wageningen en leert ‘Economics of Animal Health and Animal Production’ in het department ‘Business Economics’ (Business Economics Group); zijn speciale vakgebied zijn economische vragen op het gebied van de veefokkerij en veehouderij.

Johan Zandbergen

Johan Zandbergen was van september 2012 tot november 2014 voorzitter financiën van GIQS, sindsdien is hij lid van het raad van toezicht. Hij studeerde bedrijfskunde en informatica en is oprichter en directeur van ChainPoint b.v. in Arnhem. Zijn belangrijkste werkgebied is de ontwikkeling en implementatie van IT-oplossingen voor Chain Information Management, met name ten behoeve van kwaliteit- en risicomanagement en duurzaamheid in agro en food ketens.

Prof. Dr. Brigitte Petersen

Prof. Dr. Brigitte Petersen was sinds de stichting van GIQS in 2001 tot 2013 voorzitster van GIQS en van 2013 tot november 2014 plaatsvervangende voorzitster van GIQS. De ledenvergadering verkoos haar in november 2014 tot lid in het nieuw opgerichte raad van toezicht, waarvan zij tot 2022 voorzitter was. Bovendien was zij spokeswoman van het cluster Bonn.realis en stichtingslid van het FoodNetCenter van de Universiteit Bonn. Sinds 1991 leidt zij de afdeling Preventief Gezondheidsmanagement aan de Universiteit Bonn.