Mid-Term-Meeting Food Pro·tec·ts in de Abdij Rolduc

Mid-Term-Meeting Food Pro·tec·ts in de Abdij Rolduc
Vergaderzaal in de Abdij Rolduc | Bron: Rolduc

In het kader van het INTERREG V A project Food Pro·tec·ts ontmoetten de vertegenwoordigers van de leadpartner GIQS en de vertegenwoordigers van de verschillende projectclusters elkaar op 16 en 17 januari 2018 voor een tweedaagse Mid-Term-Meeting in de Abdij Rolduc in het Nederlandse Kerkrade. De clustermanagers presenteerden daar ieders de tussenstanden van hun projectcluster en stemden gezamenlijk de activiteiten voor de tweede helft van het project af.

Naast dat er over de verschillende evenementen werd gesproken, die in de komende resterende tweeënhalf jaar tot het einde van het project eind juni 2020 zullen plaatsvinden, ging het tijdens de bespreking in de historische kamers van de abdij tevens om het thema publieksvoorlichting en de vraag, hoe de projectresultaten het beste uitgewerkt en voor een breder publiek toegankelijk kunnen worden gemaakt. De aanwezigen hebben daarom nogmaals de overlappingen van de in totaal vijf technologieclusters geschetst.

Naast het inhoudelijke werk was er ook nog tijd voor een beetje ontspanning en kregen de deelnemers van het Mid-Term-Seminar een rondleiding van de nog bestaande historische delen van het kloostercomplex, dat direct aan de Nederlands-Duitse grens tussen Kerkrade en Herzogenrath ligt.

Het project Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Verdere informatie over Food Pro·tec·ts vindt u hier zoals op de projectwebsite.