e-H@C HUPAction

Pilotproject ter crisisbeheersing en -communicatie

Kenmerkend voor het Duits-Nederlandse grensgebied is de combinatie van intensieve landbouw en de nabijheid van grote afzetmarkten in dichtbevolkte gebieden. Toen in de lente 2011 Europa door de EHEC uitbraak in Duitsland choqueerd werd, leidde de onrust rond de besmetting van groenten met EHEC en ESBL bacteriën tot een geweldige economische strop voor de telers door sterk verminderde consumptie en export van groenten.

Bron: ggw/fotolia.de

In Nederland had men ongeveer op diezelfe tijd in verschillende groenten – waaronder rauw gegeten – zogenaamde resistente ESBL bacteriën aangetroffen. ESBL is een groep van enzymen, die bacteriën resistent maken tegen een groot aantal antibiotica, wat voor zieke of verzwakte personen een erge bedrijging betekent.

Tijdens de EHEC uitbraak wird duidelijk, dat er een gebrek was aan een goed grensoverschrijdend communicatie- en afgestemd actieplan voor overheden en verantwoordelijke instellingen, wat heeft tot een versterkte onzekerheid bij de consument over de veiligheid van verse groenten-producten geleid. Bovendien heeft de EHEC crisis veel zieken en zelfs doden tot gevolg gehad.

Doel van het project e-H@C HUPAction is daarom de ontwikkeling van een systeem voor betere informatieuitwisseling binnen een organisatorische infrastructuur voor snelle signalering, monitoring en eliminering van EHEC en andere humaan pathogene bacteriën in de groenteproductieketen in de Euregio Rijn-Waal.

Deelnemers van het geplande project “e-H@C HUPAction” zijn in totaal acht partners, daaronder kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en overheden uit de provincies Gelderland, Noord- en Midden Limburg, de gebieden Nederrijn en Noordrijn – Westfalen. Ze hebben als doel op de grensregio toegesneden plannen en strategien te ontwikkelen voor een gemeenschappelijke, grensoverschrijdende crisisbeheersing en –communicatie. Nieuwe verbanden evenals een krachtig netwerk in de Euregio Rijn-Waal zullen een nieuwe impuls geven aan consumentenbescherming, de volksgezondheid en het concurrerend vermogen van de land- en tuinbouwsector.

Indeeling van het project

Na afloop van deze regionale pilot kunnen de resultaten via nationale organisaties ook structureel worden ingezet op bovenregionaal niveau.

De hoofdtaak van GIQS in dit project bestaat in de voorbereiding en uitvoering van een grensoverschrijdende crisisoefening. In deze samenhang is een intensieve ruil met de activiteiten van het project SafeGuard voorzien.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in drie werkpakketten (WP):

  • WP1 Grensoverschrijdende crisiscommunicatie
  • WP2 Onderzoek naar besmettingsroutes, infectieprocessen en tracking en tracing van EHEC/HUPA in de groenteproductieketen ter ondersteuning van het communicatieplan
  • WP3 Projectmanagement

Geldgevers

e-H@C HUPAction wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW, het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

  • Subsidieprogramma: INTERREG IV A
  • Budget: 2,4 mln. Euro
  • Looptijd: 10/12 - 06/15
  • Partners: GIQS + 7