Over GIQS e.V.

Internationalisering is ook voor de agrofood business een grote uitdaging. Grenzen tussen ondernemingen, productieschakels alsook landen vormen hindernissen voor transparantie, kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie in de betrokken ondernemingen. Er ontstaan onderzoeks- en ontwikkelingsvragen waarvan de antwoorden beter samen met andere organisaties kunnen worden gevonden. Hiervoor werd op initiatief van de universiteiten Bonn (NRW) en Wageningen (NL) met GIQS (Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung) 2001 een non-profit en internationaal netwerk opgebouwd. GIQS heeft zich inmiddels gevestigd als een sterk netwerk in de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie.
foto_knoten_breit
Opgaven
Wij zijn partners in waardeketens en netwerken in de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie bij de planning, voorbereiding, implementatie, verwerking en overdracht van de resultaten van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Doelgroepen
Onze samenwerkingsverbanden vinden plaats tussen wetenschap, bedrijfsleven en administratie en sluiten aan bij de public-private samenwerking. Als open platform biedt GIQS alle private en publieke organisaties de mogelijkheid om deel te nemen.
Leden
Leden van GIQS e.V. zijn universiteiten en wetenschappelijke instellingen, overheden en beroepsorganisaties, bedrijven uit de hele voedselproductieketen, van landbouw tot retail, hun leveranciers en dienstverleners en geïnteresseerde particulieren.
Subsidieprogramma's
GIQS heeft in de volgende programma's projecten aangevraagd en/of gecoördineerd: EU INTERREG A, EU INTERREG C, EU-kaderprogramma voor onderzoek, BMBF, BMELV, BMWi (ZIM-Nemo), EU-doelstelling 2-programma's, BLE Innovationsprogramm, Landwirtschaftliche Rentenbank.