SoilMania nieuw GIQS-lid

SoilMania nieuw GIQS-lid
Een van SoilMania's bodemsensoren in gebruik op een boerderij | Bron: SoilMania

Met het begin van het jaar 2021 verwelkomt GIQS e.V. een nieuw lid. Sinds begin januari maakt de Nederlandse startup SoilMania B.V., gevestigd in Beers, provincie Noord-Brabant, deel uit van het GIQS-netwerk. SoilMania is een vereniging van vier ondernemers die ook deel uitmaken van het INTERREG-project TreeMania, dat wordt beheerd door GIQS als leadpartner.

SoilMania richt zich op nieuwe – ook digitale – benaderingen, voornamelijk voor een gezond en actief bodemleven, maar ook voor de verzorging van bomen of andere groenvoorzieningen. De medewerkers geloven in een circulaire aanpak, waarbij zij de best mogelijke maatregelen nemen op basis van de – via sensorgegevens en/of laboratoriumanalyses – verkregen kennis over de plaatselijke bodem- en milieuomstandigheden. Bij SoilMania zetten ze deze informatie om in nieuwe kennis, zodat ze de geleerde lessen kunnen gebruiken om de best mogelijke actie te ondernemen. Deze speciale circulaire aanpak zorgt ervoor dat zoveel mogelijk planten en bomen bij aanplant goed aanslaan en dat het beheer efficiënter, duurzamer en kosteneffectieve wordt. Symbiose met het bodemleven zorgt ervoor dat bomen tot vijf keer sneller groeien en minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen.

Vier maniakken, één missie

Het SoilMania-team bestaat hoofdzakelijk uit de volgende personen: Didy Arnold, Willy Detiger, Gino Smeulders en Marcel Steegh. De gemeenschappelijke belangstelling van de oprichters van SoilMania gaat uit naar alles wat groeit en bloeit. Zij geloven in de kracht van de bodem en willen de afstand tussen mens en aarde verkleinen: kringlopen staan daarbij centraal. De vier karakteriseren zichzelf als volgt: “Wij combineren de ervaring, kennis en kunde van vier prettig gestoorde maniakken, die hun sporen binnen verschillende segmenten hebben verdiend. We combineren onder andere de takken biologie, bomen, bodem, techniek, artificial intelligence en innovaties om het beheer van groene ruimtes duurzamer en efficiënter te maken. Met als gevolg: ecologische, economische en sociale winst.”

Gino Smeulders, Willy Detiger, Marcel Steegh en Didy Arnold | Bron: SoilMania

In het door GIQS geleid TreeMania-project zijn de protagonisten van SoilMania als conceptontwikkelaars verantwoordelijk voor de uitwerking van de duurzame kringloopsystemen en voor de voorbereiding en uitvoering van pilots in vijf Duitse en Nederlandse gemeenten in het grensgebied. Aan het eind van het project staat de ontwikkeling van nieuwe standaardprotocollen voor een beter en duurzamer beheer van stedelijk groen.