QUARISMA

Een milestone is de uitwisseling van personeel

Met QUARISMA gaat het om een van de grootste projecten dat door de Europese Unie in dit segment wordt gesteund. Het onderdeel IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways) van Marie-Curie regelingen in het 7e Kaderprogramma  van de Europese Unie benadrukt hiermee het interdisciplinaire, intersectorale en tegelijkertijd internationale karakter van het project

Bron: contrastwerkstatt/fotolia.de

Tot dusver is de uitwisseling van onderzoekers ook uniek. Zo zullen gedurende het vierjarige project promovendi, ervaren praktijkmensen en experts steeds de andere kant leren kennen. Voor jonge wetenschappers opent dat de mogelijkheid voor een praktijkgerichte opleiding.

De universiteit van Bonn introduceerde reeds een tijd geleden de opleiding tot junior kwaliteitsmanager en heeft hiermee een belangrijke stap in de richting van de praktijk gezet. Ervaren onderzoekers krijgen met QUARISMA de gelegenheid voor onderzoek en terugkoppelling met de vleesproductie.

Het onderzoek binnen Quarisma richt zich op drie samenhangende zwaartepunten.

  • Bij “Ketenmanagement” staan economische vragen centraal. Hoe kunnen bijvoorbeeld maatregelen voor kwaliteit en gezondheid van dieren gestandaardiseerd en bedrijfsmatig optimaal worden uitgevoerd? In deze context  zal onder andere ook een projecthandboek voor innovaties in de vleessector met inbegrip van een kosten-/batenanalyse tot stand komen.
  • Bij het zwaartepunt „Kwaliteits- en Informatiemanagement“ gaat het bijvoorbeeld om de vraag, hoe de gezondheidstoestand van de dieren kan worden gecertificeerd.  Internationale uitwisseling van deze kennis en de ontwikkeling van transnationale strategieën in dierziektepreventie vullen dit gebied ook aan.
  • In het derde zwaartepunt van het onderzoek „Voedselveiligheid en Risicomanagement” gaat het er om concepten te ontwikkelen om  door voedsel veroorzaakte gevaren te kunnen vermijden. Ook wordt het vermijden van andere belangrijke zoönosen hier onderzocht.

In QUARISMA worden naast nieuwe ook nog open vragen uit verschillende lopende of al afgesloten, en door GIQS gecoördineerde, projecten opnieuw behandeld.

Partners

  • Subsidieprogramma: FP7
  • Budget: 2,4 mln. Euro
  • Looptijd: 2009 - 2011
  • Partners: GIQS + 7