FOOD2020 II: INTERREG-project met succes afgerond

FOOD2020 II: INTERREG-project met succes afgerond

Het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject FOOD2020 – Toekomstoffensief Foodsector – is na een succesvolle projectperiode tot een einde gekomen. Gedurende de periode van vier jaar werden 21 innovatieprojecten en zeven denktanks uit de landbouw- en voedingssector gefinancierd met een budget van meer dan 4,5 miljoen euro. Elk project ontving een financiering van maximaal 270.000 euro tegen een subsidiepercentage van 50 procent. Bij deze innovatieprojecten waren 59 bedrijven betrokken die subsidies ontvingen. In totaal ontvingen meer dan 300 bedrijven steun in het kader van het project als onderdeel van de samenwerking.

FOOD2020 ondersteunde de in de “Europa 2020”-strategie geformuleerde richtsnoeren en doelstellingen in de levensmiddelenindustrie van de Duits-Nederlandse INTERREG-regio en kon zo de innovatiecapaciteit van de bedrijven op lange termijn versterken. De thematische aandachtsgebieden waren onder meer duurzaamheid, gezonde voeding, voedsel- en voedingszekerheid en sociale innovatie. Naast innovatieprojecten hebben wetenschappers en deskundigen uit het bedrijfsleven in het kader van zogenaamde denktanks gedurende langere tijd gewerkt aan oplossingen voor actuele uitdagingen. Zo werd bijvoorbeeld gewerkt aan projecten over alternatieve eiwitbronnen, circulaire economie of de vermindering van zout, vet en suiker in levensmiddelen.

In totaal waren acht partners en regionale coördinatoren betrokken bij FOOD2020, waaronder GIQS e.V.. Het twee en een half jaar durende project werd gecoördineerd door het DIL Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. Andere partners waren de Food Processing Initiative e.V., Oost NL, TCNN, N.V. NOM, NV LIOF en BOM. Aangezien er dit jaar geen slotevenement was vanwege de Corona-pandemie, werd er een video gemaakt over het project:

FOOD2020 is uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie, het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Niedersachsen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Het project werd begeleid door het programmamanagement van de Eems Dollard Regio.