Stuurgroepvergadering kort voor projecteinde

Stuurgroepvergadering kort voor projecteinde
Jos Peerlings (ZLTO) verwelkomde de aanwezigen in de Cultuur Haven Veghel

Onder de titel “Inzicht in het Food Pro·tec·ts innovatieproces” kwamen vertegenwoordigers van de partners die betrokken zijn bij het GIQS-project Food Pro·tec·ts met vertegenwoordigers van de Euregio Rijn-Waal, de geldgevers van de Nederlandse provincies en de deelstaat Noordrijn-Westfalen eind november in de Zuid-Nederlandse stad Veghel bij elkaar om zich te informeren over de projectactiviteiten tot nu toe en de planning voor de resterende maanden tot aan het eind van het project.

In de Cultuur Haven Veghel kwamen de projectvertegenwoordigers op passende wijze bijeen in de apotheek van de voormalige menginstallatie voor diervoeders. Jos Peerlings van de Nederlandse Boerenvereniging ZLTO verwelkomde de aanwezigen en lichtte in een korte lezing het belang van de regio Veghel voor de voedingsindustrie in het verleden en nu toe. GIQS-projectmanager Dr. Oliver Breuer vatte vervolgens de drie en een half jaar durende projectgeschiedenis van Food Pro·tec·ts tot nu toe samen. Hij benadrukte dat de grootste kracht van het project ligt in de grote diversiteit van de meer dan 20 partners: Door de samenwerking konden dingen worden bereikt die bij de start van het project niet eens op de agenda stonden. Dit was ook mogelijk omdat alle partners een hoge mate van motivatie, flexibiliteit en assertiviteit met zich meebrachten.

Tegelijkertijd gaf Oliver Breuer het startsein voor een zelf ontwikkeld reviewproces waarbij alle projectresultaten tot het slotevenement in de zomer door interne en externe personen worden beoordeeld. Het werk en de ontwikkelde producten van de zes projectclusters zullen in dit proces kritisch worden geëvalueerd om nog meer van elkaar te leren voor toekomstige projecten. De verantwoordelijke clustermanagers presenteerden vervolgens de resultaten van hun zes deelprojecten als eerste stap in het beoordelingsproces.

Verspillingsfabriek: talenten een tweede kans geven

De stuurgroepvergadering werd afgesloten met een bezoek aan de nabijgelegen Verspillingsfabriek, een bedrijf dat zich ten doel heeft gesteld voedselverspilling tegen te gaan. Alleen al in Nederland wordt jaarlijks minstens 5 miljard euro aan voedsel weggegooid omdat het te klein, misvormd of kleurrijk is. Het gaat onder meer om tomatenresten van hamburgerketens, die alleen de binnenste plakken gebruiken – de rest wordt weggegooid. De Verspillingsfabriek bewaart deze groenten en bereidt er heerlijke soepen, sauzen en stoofschotels van. Dit wordt gedaan door mensen die normaal gesproken geen deel zouden uitmaken van de normale arbeidsmarkt – deze talenten krijgen een tweede kans, net als het voedsel.

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.