Nieuw project TreeMania goedgekeurd

Nieuw project TreeMania goedgekeurd

Begin december 2019 keurde de stuurgroep INTERREG V A/ermn het nieuwe GIQS-project TreeMania met een budget van ca. 1,5 miljoen euro goed. Het project wordt gecoördineerd door GIQS en omvat de doelstelling om met behulp van innovatieve digitale technologieën duurzame methoden te ontwikkelen voor het kweken, planten en onderhouden van bomen en struiken in stedelijke gebieden.
Stuurgroepvergadering kort voor projecteinde

Stuurgroepvergadering kort voor projecteinde

Eind november kwam de Food Pro·tec·ts stuurgroep in Veghel bijeen om zich te informeren over de eerdere projectactiviteiten en de planning van de resterende maanden tot het einde van het project.
Event “HighTech meets Biomass” succesvol verlopen

Event “HighTech meets Biomass” succesvol verlopen

De boer van de toekomst is niet alleen producent van voedsel en veevoer maar leverancier van waardevolle grondstoffen voor de chemie, bouw, voedingsindustrie en cosmetica. Het belang van een circulaire economie en het steeds efficiënter gebruik van biogene grondstoffen (biomassa) krijgt steeds meer aandacht en biedt kansen voor samenwerking en het toepassen van (technologische) innovaties.
Cold Plasma-Testapparatuur in een varkensstal geïnstalleerd

Cold Plasma-Testapparatuur in een varkensstal geïnstalleerd

Een Nederlands-Duitse delegatie van het INTERREG project Food Pro·tec·ts heeft begin juli een bezoek gebracht aan een varkenshouderij in het Limburgse Horst waar onlangs als projectactiviteit een testinstallatie ter verbetering van het klimaat in de stallen is geïnstalleerd.
Clustermanager presenteren tussentijdse resultaten

Clustermanager presenteren tussentijdse resultaten

Begin juni zijn vertegenwoordigers van de zes technologieclusters van Food Pro·tec·ts alsmede van de lead partner GIQS bij de Universiteit Wageningen bijeengekomen om de voortgang van de aparte werkpakketten te bespreken en elkaar te informeren.
Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

In het kader van het Duitse “Initiative Tierwohl” werd in aanwezigheid van de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner begin april in Berlijn de innovatieprijs 2019 uitgereikt. GIQS-projectpartner Gé Backus van het Nederlandse bedrijf DLV Intensief Advies was een van de vier winnaars die financiële steun ontving. DLV kon de jury overtuigen met haar proefproject […]
Gestart: Cook.3D ontwikkelt intelligente 3D-voedselprinter

Gestart: Cook.3D ontwikkelt intelligente 3D-voedselprinter

Het Duits-Nederlandse innovatieproject Cook.3D is officieel van start gegaan met een kick-off event. Vertegenwoordigers van de vier samenwerkingspartners kwamen bijeen op het terrein van de Hochschule Ruhr West in Bottrop om gezamenlijk de volgende stappen in het project te plannen.
Eerste resultaten na de helft van het project

Eerste resultaten na de helft van het project

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het INTERREG-programma en de medefinancieringsinstellingen werden ter gelegenheid van de helft van de looptijd van Food Pro·tec·ts de recente projectresultaten op 18 oktober 2018 in Venlo gepresenteerd.