Laden Evenementen

HighTech meets Biomass

Pellets gemaakt van biomassa | Bron: Stanislau_V/Adobe Stock

Op weg naar een duurzamere wereld spelen techniek en biomassa een cruciale rol. Zonder biomassa is er geen zuurstof en geen voedsel. Om tot die duurzame wereld te komen liggen er uitdagingen in hightech en biomassa.

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, zal duidelijk worden dat een huwelijk tussen hightech en biomassa de wereld duurzamer maakt. We brengen van Nederlandse en Duitse zijde de werelden van techniek en sector land- en tuinbouw bij elkaar. Een ideaal moment om kennis en kennissen op te doen waardoor een begin gemaakt kan worden tot grensoverschrijdende samenwerking.

Circulaire economie en biomassa staan hierbij centraal. Tuinders en boeren zijn producenten van grondstoffen van voedsel en biomassa. Het belang van circulaire economie en het steeds efficiënter gebruik van biogene grondstoffen (biomassa) krijgt steeds meer aandacht en bieden daarmee kansen voor samenwerking en het toepassen van (technologische) innovaties.

In themasessies worden speerpunten en mogelijke toepassingen van technologische innovaties besproken. Tijdens de lunch en de afsluitende netwerkborrel is er ruimte voor informeel contact om te komen tot nadere kennismaking en grensoverschrijdende samenwerking. Een volgende stap kan het opzetten van een project zijn en de verkenning van de financiering daarvan. De voertalen zijn Duits en Nederlands.

Het programmaboekje kan hier gedownload worden.

Aanmelding graag via de website van het evenement.